Giáo xứ Mỹ Khánh, Giáo phận Vinh dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm

Hướng về phiên tòa xử người yêu nước Lê Đình Lượng (16/8/2018), Nguyễn Trung Trực (17/8/2018) Linh mục Antôn Đặng Hữu Nam cùng giáo xứ Mỹ Khánh dâng lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình, cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm.

Cộng đoàn được mời gọi: Thiên Chúa là tình yêu, vì yêu thương, Ngài đã đến trong thế gian để chia sẻ thân phận kiếp người với chúng ta và để cứu độ chúng ta. Ngài ban cho chúng ta của ăn nuôi dưỡng sự sống trường sinh chính là Thịt Máu Ngài.

Con người hôm nay không chỉ đói cơm bánh mà còn đói cả công lý, sự thật, công bằng, bác ái, yêu thương, nhân phẩm, nhân quyền, sự chấp nhận, lòng khoan dung, tha thứ và sẻ chia.

Xã hội Việt Nam hôm nay là một xã hội bị ô nhiễm: Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm y tế, ô nhiễm văn hóa, ô nhiễm giáo dục, ô nhiễm tôn giáo, … được sinh ra bởi ô nhiễm chính trị.

Chúng ta hãy cầu cho công lý và hòa bình, cho quốc thái dân an, cho dân tộc Việt Nam sớm thoát nạn duy vật vô thần, cho các nhà lãnh đạo có ơn khôn ngoan, sáng suốt, biết tôn trọng sự thật, nhân phẩm và nhân quyền.

Cầu cho các tù nhân lương tâm luôn kiên vững, chấp nhận bất công để đem lại công lý, sự thật, nhân phẩm, dân chủ và nhân quyền cho con người. Cách riêng cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm sắp bị đem ra xử tù như anh Lê Đình Lượng, Nguyễn Trung Trực và chị Huỳnh Thục Vy mới đây bị nhà cầm quyền bắt bớ, khủng bố, truy tố và kết tội!

Xin Chúa ban cho chúng ta biết quảng đại dấn thân, cộng tác với Chúa để đem ánh sáng chân lý sự thật chiếu giãi và cứu độ con người. Xin cho chúng ta biết lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời hầu chúng ta xứng đáng là ánh sáng, là men, là muối cho đời.

Tham dự thánh lễ không chỉ giáo dân giáo xứ Mỹ Khánh mà còn có rất nhiều người yêu chuộng công lý và hòa bình, những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đến từ khắp nơi.
Sau thánh lễ, mọi người cùng nhau thắp nến, dâng lên Chúa đất nước, dân tộc, những tù nhân lương tâm với Lời Kinh Hòa Bình.

Jos Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.