Hai phút học thần học (4): Thánh Augustine thành Hippo bàn về triết học và thần học

Trong đoạn trích này lấy từ sách Về Giáo lý Kitô giáo, được viết bằng tiếng Latinh vào khoảng năm 397, Augustine thành Hippo (354-430) đề cập đến mối quan hệ giữa Kitô giáo và triết học ngoại giáo. Sử dụng cuộc Xuất hành khỏi Ai Cập như một mô hình, Augustinô lập luận rằng không có lý do gì khiến các Kitô hữu không nên rút ra tất cả những gì tốt đẹp trong triết học, và sử dụng chúng để phục vụ việc rao giảng phúc âm. Giống như dân Do Thái đã bỏ lại đằng sau những gánh nặng của Ai Cập, trong khi mang theo kho báu của mình, thì thần học cũng có thể loại bỏ những gì vô dụng hoặc áp đặt trong triết học thế tục và khai thác những gì tốt đẹp và hữu ích. Xem thêm 1.1, 1.2, 1.3.———-

Nếu những người được gọi là nhà triết học, đặc biệt là những người theo trường phái Platon, đã nói điều gì đúng và phù hợp với đức tin của chúng ta, chúng ta không nên từ chối, mà nên coi như của chúng ta, vì biết rằng họ sở hữu nó một cách bất hợp pháp. Người Ai Cập sở hữu các thần tượng và gánh nặng nề, mà con cái Israel ghét bỏ và chạy trốn; tuy nhiên, họ cũng sở hữu những đồ dùng bằng vàng bạc và quần áo mà tổ tiên của chúng ta, khi rời Ai Cập, đã bí mật mang theo, với ý định sử dụng chúng một cách tốt hơn. […] Tương tự như vậy, tri thức của dân ngoại không hoàn toàn được tạo thành từ những giáo lý sai lầm và mê tín dị đoan. […] Nó cũng chứa đựng một số giáo lý xuất sắc, rất thích hợp để được sử dụng bởi sự thật và các giá trị đạo đức tuyệt vời. Thật vậy, một số sự thật thậm chí còn được tìm thấy, trong số đó liên quan đến việc thờ phượng Thiên Chúa duy nhất. Có thể nói, đây là vàng bạc của họ, mà họ không tự phát minh ra, nhưng họ đã đào ra từ các mỏ của Thiên Chúa quan phòng đã sắp đặt nằm rải rác khắp thế giới, nhưng bị lạm dụng một cách sai trái và bất hợp pháp để thờ phượng ma quỷ. Do đó, Kitô hữu có thể tách riêng những lẽ thật này khỏi những mối liên hệ bất hạnh của chúng, lấy chúng đi và sử dụng chúng một cách thích hợp cho việc rao giảng Tin Mừng. […] Những người tốt và trung tín từ giữa chúng ta đã làm gì khác? Hãy nhìn vào sự giàu có của vàng bạc và quần áo mà Cyprian – vị giảng thuyết hùng hồn và vị tử đạo đầy ơn phúc – đã mang theo khi rời Ai Cập! Và hãy nghĩ về tất cả những gì Lactantius mang theo, chưa kể đến Marius Victorinus, Optatus và Hilary of Poitiers, và những người khác vẫn còn sống! Và hãy nhìn xem người Hy Lạp đã vay mượn bao nhiêu! Và trước tất cả những điều này, chúng ta thấy rằng ông Môsê, người tôi tớ trung thành nhất của Thiên Chúa, đã làm điều tương tự: xét cho cùng, người ta viết về ông rằng “ông đã được học hỏi trong tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập” (Cv 7: 22). Mê tín dị đoan ngoại giáo sẽ không bao giờ cung cấp những sự phân khúc tri thức mà nó cho là hữu ích cho bất kỳ ai trong số những người này (đặc biệt là trong những thời điểm phản kháng dưới gánh nặng của Chúa Kitô, nó đang truy đuổi bắt bớ các Kitô hữu) nếu nó nghi ngờ họ sẽ sử dụng chúng để thờ phượng Thiên Chúa duy nhất, và do đó lật đổ sự thờ phượng trống rỗng của các thần tượng. Nhưng họ đã dâng vàng, bạc và quần áo của họ cho dân sự Đức Chúa Trời khi họ đi ra khỏi Ai Cập, mà không biết những thứ họ ttrao tặng sẽ được sử dụng như thế nào để phục vụ Đức Kitô. Vì vậy, những điều đã xảy ra vào thời điểm Xuất hành chắc chắn là một điển hình tiên đoán cho những gì đang xảy ra bây giờ!

Bình luận

Lưu ý cách Augustinô chấp nhận một thái độ phê bình nhưng tích cực đối với triết học. Nó khẳng định một số điều đúng và những điều khác là sai. Nó không thể hoàn toàn bị từ chối; nhưng cũng không thể được chấp nhận một cách không phê bình. Điều quan trọng cần lưu ý là Thánh Augustinô đang khẳng định rằng các Kitô hữu được tự do sử dụng các ý tưởng triết học, vốn có thể tách rời khỏi các liên kết ngoại giáo của chúng. Cần phải nhớ rằng, cho đến khi hoàng đế La Mã Constantine cải đạo, văn hóa ngoại giáo đã thù địch mạnh mẽ với Kitô giáo và khuyến khích sự đàn áp và áp bức của nó. Lập luận của Augustinô là các ý tưởng triết học có thể được giải thoát khỏi các liên kết lịch sử của chúng với nền văn hóa ngoại giáo đã bách hại các thế hệ Kitô hữu trước đó. Mặc dù cuộc bách hại này đã kết thúc gần một thế kỷ trước thời Augustinô, nhưng nó vẫn là một chủ đề quan trọng trong tư tưởng Kitô giáo. Cách tiếp cận của Augustinô cho phép một thái độ tích cực hơn được chấp nhận vào các ý tưởng và giá trị của văn hóa thế tục. Hãy chú ý cách Augustinô nhắc đến một loạt các Kitô hữu nổi tiếng, những người đã cải đạo sang Kitô giáo từ ngoại giáo nhưng vẫn có thể sử dụng tốt sự giáo dục ngoại giáo của họ trong việc phục vụ giáo hội. Cyprian thành Carthage có tầm quan trọng đặc biệt đối với Augustine. Cyprian đã chịu tử đạo bởi người La Mã vào thế kỷ thứ ba và kết quả là được các Kitô hữu ở Bắc Phi rất tôn trọng.

CÂU HỎI CHO NGHIÊN CỨU

1 Thánh Augustinô sử dụng một số đoạn Kinh Thánh để đưa ra quan điểm của mình (đặc biệt là Xuất Hành 3: 21-2; 12: 35-6). Điểm cụ thể của việc tham chiếu đến dân Do Thái rời khỏi Ai Cập là gì? Và tầm quan trọng của “vàng và bạc” đối với lập luận của Augustinô là gì? Lưu ý cách những hàng hóa này được khai thác, chứ không được tạo ra. Thực tế là chúng được khai thác từ lòng đất, thay vì được tạo ra bởi bàn tay con người, có ảnh hưởng đến lập luận của Augustinô không?

2 Augustinô tuyên bố rằng chính Mô-sê đã “học được tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập.” Điều này dựa trên đoạn Kinh thánh nào? Và nhận xét này đóng vai trò gì trong lập luận của Augustinô?

3 Thái độ của Augustinô đối với triết học thế tục có thể được mô tả là một trong những “sự sát nhập phê bình.” Điều này so sánh như thế nào với những thái độ được chấp nhận bởi Justin, Clement và Tertullian?