Mẹ Hằng Cứu Giúp: Ánh mắt của Đức Trinh Nữ Maria

Thái Hà (02.07.2016) – Ánh mắt của Mẹ Maria thường là yếu tố thứ hai lôi cuốn sự chú ý của chúng ta. Cặp mắt của Mẹ lôi kéo bạn vào trong linh ảnh. Ánh mắt của Mẹ có một sự hiền dịu khôn tả nhưng đồng thời cũng có một sức hấp dẫn lạ thường.

Mắt Mẹ không hướng trực tiếp về Chúa Giêsu hay hoạt động của các thiên thần, nhưng luôn luôn trực diện với những ai đang đứng nhìn vào Mẹ.1231

Đây là một nét tiêu biểu của các linh ảnh về Đức Maria. Thông thường khi linh ảnh được vẽ Đức Maria với Chúa Hài Đồng, chúng ta hiểu rằng Chúa Giêsu đang chúc lành cho bất cứ người nào mà Mẹ của Ngài đang chăm chú nhìn đến.

Trong khoa ảnh thánh, Hài Nhi Giêsu thường được vẽ theo hình giáng một tay đang chúc lành trong khi nhìn vào Mẹ của Ngài và tay kia cầm cuốn Thánh Kinh (hoặc cuộn sách). Ta thấy hình ảnh này trong linh ảnh Đức Bà Czestochowa và linh ảnh danh tiếng Salus Populi Romani (Sự Bình An Cho Dân Thành Roma). Bức linh ảnh danh tiếng này được đặt ở đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Sứ điệp từ hai bức linh ảnh nói cho chúng ta rằng bất cứ ai Đức Maria nhìn đến thì Chúa Kitô, Ngồi Lời Nhập Thể sẽ chúc lành cho.

Tuy nhiên, trong Bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Hài Nhi Giêsu không cầm cuộn sách, cũng không nhìn vào Mẹ Thánh của Ngài hoặc những ai đang đứng trước bức linh ảnh. Ánh mặt của Chúa Giêsu hướng về phía thiên thần cầm cây thánh giá. Sự biểu tỏ này của Ngài phản ánh một sự xúc cảm mãnh liệt như Mẹ của Ngài.

Cả hai cái nhìn của Đức Maria và Chúa Giêsu đều biểu tỏ một cảm giác của sự ngạc nhiên và sự trầm tư đối với những sự kiện vây quanh các ngài. Cả hai khuôn mặt diễn tả rằng họ đang lắng nghe một cách lắng đọng trong tâm hồn. Các họa sĩ chỉ cho chúng ta tai của Mẹ Maria và Hài Nhi đang dương lên, mời gọi chúng ta chú ý đến chi tiết này. Những cái tai dương lên này dạy chúng ta một thái độ lắng nghe trong chiêm niệm đối với những chuyện động của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta và tầm quan trọng của việc nuôi dưỡng, duy trì thái độ này là rất cần thiết.

Đức Trinh Nữ, người lắng nghe lời của các thiên thần, và của Chúa Con là Ngôi Lời (Logos) luôn sống hòa hợp với ý của Chúa Cha. Đôi mắt của Đức Trinh Nữ nhìn đến chúng ta, và đôi mắt của Chúa Con nhìn cây thánh giá.

EMBRACING THE ICON OF LOVE –

HÃY ẮM LẤY LINH ẢNH CỦA TÌNH YÊU

Br. Daniel Korn, C.Ss.R

Bản dịch: Lm. P.X Trần Văn Quảng, C.Ss.R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.