Hãy ẵm lấy Linh Ảnh Tình Yêu: Trước Khi Bạn Bắt Đầu

Bài liên quan:

Icon là gì?

Làm Thế Nào để Hiểu và Cầu Nguyện với Các Icon

Thái Hà (10.06.2016) – Không có họa ảnh nào cống hiến cho chúng ta nhiều khả năng trong việc chiêm niệm về sứ điệp trung tâm của Tin Mừng cho bằng linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Linh ảnh này đích thật là cuốn Tin Mừng được viết bằng hình ảnh. Chúng ta tiếp cận bức linh ảnh trong một tinh thần của đức tin và khiêm tốn. Chỉ những ai có niềm tin mới có thể khám phá ra những sứ điệp được dấu kín mà được chứa đựng trong bức linh ngang qua những hình ảnh trước mặt chúng ta.

Tiếng Hy lạp có một chữ được dùng tương đương với chữ icon mà chúng ta tìm thấy trong icon của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Hodegetria, nghĩa là “Người chỉ Đường.” Hạn từ này mô tả cách hoàn hảo vai trò của Đức Maria mà sứ điệp Tin Mừng mạc khải cho chúng ta. Mẹ đứng đối diện chúng ta nhìn chăm chú đến những ai hiện diện trước Mẹ với ngón tay phải chỉ hướng về Con mà Mẹ đang bồng trên tay. Nơi linh ảnh này, Mẹ là thầy dạy và là người loan báo

Linh ảnh Đức Mẹ trong tuần Đại Phúc, Giáo xứ Hà Xá, Thái Bình
Linh ảnh Đức Mẹ trong tuần Đại Phúc, Giáo xứ Hà Xá, Thái Bình

Các linh ảnh là “những cửa sổ” đi vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và bức linh ảnh đặc biệt này mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. 16

Tin Mừng. Mẹ là đường đưa chúng ta vào mầu nhiệm của Chúa Kitô. Hội Thánh dạy chúng ta rằng sứ vụ của Mẹ Maria là dẫn những người khác đến cùng Chúa Kitô, và nơi bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta bắt gặp Đức Maria như là người chỉ đường, như là dấu chỉ công bố mầu nhiệm Chúa Kitô đối với thế gian.

Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trình bày không phải bằng lời được viết ra, nhưng xa hơn, nó nói với chúng ta rằng, qua các dấu hiệu và các biểu tượng cần được chú ý. Chúng tôi sử dụng phương pháp được gọi là lời cầu nguyện nhìn chăm chú để tìm thấy sứ điệp được ẩn chứa trong những biểu tượng này.

Toàn cảnh bức ảnh của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là về Chúa Giêsu Kitô và vai trò của Mẹ Maria như là Mẹ của Ngài. Khi chúng ta nhìn vào linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta được mời để tìm hiểu những gì được chứa đựng trong bức ảnh. Chúng ta được mời gọi để tìm hiểu bức linh ảnh như khi chúng ta đọc một trang trong Thánh Kinh. Tìm hiểu bức linh ảnh theo cách này dẫn chúng ta vào trong kinh nghiệm của Mẹ Maria qua đó giúp đào sâu hơn nữa lòng sùng kính của chúng ta đối vơi Mẹ. Ngang qua việc tìm hiểu về hình ảnh và các biểu tượng được trình bày trong linh ảnh, chúng ta được dẫn vào một kinh nghiệm sâu hơn với Thiên Chúa.

Các linh ảnh là “những cửa sổ” đi vào trong mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và bức linh ảnh đặc biệt này khuyến mời chúng ta đi vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu 17 và Mẹ Maria. Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một dấu chỉ của Mầu Nhiệm Nhập Thể cũng như các mầu nhiệm khác trong đời sống của Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Trong bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta tìm hiểu năm “chương” hoặc năm yếu tố về câu chuyện Tin Mừng của Chúa Giêsu.

  1. Chương đầu tiên là Khuôn Mặt của Mẹ Rất Thánh.
  2. Chương hai là Tay Phải mà hướng trực tiếp vào trung tâm điểm của Hài Nhi mà Mẹ đang bồng trên tay.
  3. Chương ba là Chúa Hài Đồng mà Mẹ trao cho chúng ta.
  4. Chương bốn là Các Thiên Thần.
  5. Chương năm là Nền Màu Vàng.

Ngôn sứ Isaia công bố: “vì vậy chính Chúa sẽ ban cho các người một dấu: này đây người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel” (7,14)

Đây là câu Kinh Thánh bao phủ Bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mẹ Maria là một dấu chỉ. Mẹ nâng niu một Trẻ Thơ. Và tên của Người là “Thiên Chúa ở với chúng ta!” Khi chúng ta nhìn vào bức linh ảnh, chúng ta ngay lập tức nhận ra lời tiên tri của câu Kinh Thánh của ngôn sứ Isaia.

EMBRACING THE ICON OF LOVE –

HÃY ẮM LẤY LINH ẢNH CỦA TÌNH YÊU

Br. Daniel Korn, C.Ss.R

Bản dịch: Lm. P.X Trần Văn Quảng, C.Ss.R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.