Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Bút Đông, TGP Hà Nội: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức gia hội cho ba mươi hai thành viên mới

Ngày 31.05.2024, tại Giáo xứ Bút Đông, đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn và nghi thức gia nhập cho ba mươi hai thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Lúc 08 giờ 15, Cha Giuse Nguyễn Văn Hưng chia sẻ tĩnh tâm cho Cộng đoàn. Tiếp đến Cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ đã cùng với Cộng đoàn làm giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Sau giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là nghi thức gia nhập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho ba mươi hai thành viên mới. Với nghi thức này họ đã trở nên các thành viên chính thức của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Cao điểm là Thánh lễ tạ ơn lúc 10 giờ 00 do Cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng chủ tế, cùng đồng tế có Cha phó đặc trách Vinhsơn Trần Trí Tuệ, Cha phó xứ Giuse Đỗ Hữu Huynh. Hiệp dâng Thánh lễ có Ban điều hành Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc, các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Bút Đông và toàn thể Cộng đoàn dân Chúa.

Nguyện xin cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày một phát triển, cho các hội viên luôn trung thành với mục đích và nội quy của Hội, nhất là biết thực hiện lời truyền dạy của Đức Piô IX: “Hãy Làm Cho Thế Giới Biết Mẹ”.

Truyền Thông Thái Hà