Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Cổ Liêu, TGP Hà Nội: Kỉ niệm 10 năm thành lập và nghi thức gia nhập hội

Với mong muốn làm cho lòng sùng kính Đức Maria với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, ngày càng gia tăng và mưu cầu phần rồi cho các linh hồn và xây dựng Giáo Hội.

Ngày 19.07.2023, Cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng cùng quý Cha DCCT trở về Giáo xứ Cổ Liêu dâng thánh lễ kỉ niệm 10 năm thành lập hội và nghi thức gia nhập hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trước thánh lễ Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên giúp các hội viên tĩnh tâm, sau đó Cha phó đặc trách Vinhsơn Trần Trí Tuệ hướng dẫn giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để chuẩn bị tâm hồn mọi người sốt sắng.

Sau giờ kính Đức Mẹ, các hội viên cùng cộng đoàn cung nghinh Đức Mẹ xung quanh Nhà thờ để tỏ lòng yêu mến và tôn vinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tiếp đến là nghi thức gia nhập cho các thành viên hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Với 30 hội viên gia nhập hôm nay, nâng tổng hội viên của hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Gx. Cổ Liêu thành 200 hội viên.

Cao điểm là thánh lúc 17 giờ 00, do Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng, Cha phó đặc trách Vinhsơn Trần Trí Tuệ, quý Ban Điều hành hội Giáo tỉnh miền Bắc, quý khách xa gần và cộng đoàn Giáo xứ.

Trong bài giảng Cha Giuse Trần Văn Hưng đã nhắn nhủ: Khi gia nhập hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng ta có bổn phận và sứ mạng ra đi để nói về Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho mọi người, bất kể họ là ai, là nam hay nữ, người già hay người trẻ, có đạo hay không có đạo rằng chúng ta nương nhờ vào tà áo từ mẫu của Mẹ như thế nào thì những anh chị em đó sẽ nhờ Mẹ mà cũng được những ơn lành hồn xác.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan của các thành viên mới, ước mong trong tương lai còn có thêm nhiều các thành viên gia nhập hội Mẹ hơn để ngày càng có thêm con cái được nhận phúc lành của Mẹ.

Được biết Giáo xứ Cổ Liêu, thuộc Giáo hạt Phú Xuyên, TGP Hà Nội. Giáo xứ tọa lạc tại Cổ Liêu, Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội do Cha Phaolô Phạm Văn Mạnh quản xứ với 1600 nhân danh.

Truyền Thông Thái Hà