Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Hòa Trung, TGP Hà Nội: Kỷ niệm sáu năm thành lập

Ngày 12.04.2024 quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế và Ban Điều Hành Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc đã đến Giáo xứ Hòa Trung, TGP Hà Nội để dâng Thánh lễ tạ ơn kỷ niệm sáu năm thành lập hội.

Trước thánh lễ Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã chia sẻ với Cộng đoàn về chủ đề:”Vinh quang Đức Maria”. Tiếp đến Cha Vinhson Trần Trí Tuệ đã cùng với Cộng đoàn làm giờ kính Đức Mẹ.

Cao điểm là Thánh lễ tạ ơn do Cha Giuse Trần Văn Hưng chủ tế, cùng đồng tế có Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Tiến Mẫn, Cha phó Giuse Chu Mạnh Linh cùng Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Cha Vinhson Trần Trí Tuệ. Hiệp dâng Thánh lễ có Ban Điều Hành Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc, cùng toàn thể các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo xứ Hòa Trung và Cộng đoàn dân Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện diện đã bày tỏ lòng biết ơn quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế, cha Giuse chính xứ cùng Cha phó và Cộng đoàn đã ưu ái đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội nhân ngày lễ kỷ niệm.

Nguyện xin cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày một phát triển, cho các hội viên luôn trung thành với mục đích và nội quy của Hội, nhất là biết thực hiện lời truyền dạy của Đức Pio IX: “Hãy Làm Cho Thế Giới Biết Mẹ”.

BTT