Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Long Đầm, TGP Hà Nôi: Thánh lễ tạ ơn và nghi thức gia nhập hội cho 90 thành viên mới

Buổi chiều ngày 12.04.2024, tại Giáo xứ Long Đầm, đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn và nghi thức gia nhập cho chín mươi thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Lúc 14 giờ 30, Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã chia sẻ tĩnh tâm cho Cộng đoàn. Tiếp đến Cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ đã cùng với Cộng đoàn làm giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Sau giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là nghi thức gia nhập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho chín mươi thành viên mới. Với nghi thức này họ đã trở nên các thành viên chính thức của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Cao điểm là Thánh lễ tạ ơn lúc 16 giờ 00 do Cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng chủ tế, cùng đồng tế có Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Cha phó đặc trách Vinhsơn Trần Trí Tuệ, Cha chính xứ Phêrô Đỗ Văn Chung và một Cha từ Cộng đoàn DCCT Thái Bình – Cha Giuse Nguyễn Khánh Sơn. Hiệp dâng Thánh lễ có Ban điều hành Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc, các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Long Đầm và toàn thể Cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần giảng lễ, Cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ đã chia sẻ về Đức Maria trong mầu nhiệm Phục Sinh. Như xưa Mẹ đã hiện diện giữa các Tông đồ trong nhà Tiệc ly để nâng đỡ niềm tin còn yếu kém nơi các Tông đồ và Giáo hội sơ khai, hôm nay Đức Mẹ cũng đang hiện diện giữa Cộng đoàn để nâng đỡ và tiếp thêm sức sống mới cho chúng ta. Cha Vinhsơn cũng nhấn mạnh đến những ơn lành đặc biệt mà các hội viên nhận được khi trung thành với lời cam kết gia nhập Hội Đức Mẹ, Đức Mẹ sẽ luôn che chở cầu bầu và cứu giúp trong mọi hoàn cảnh, nhất là lúc gặp nguy nan.

Nguyện xin cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày một phát triển, cho các hội viên luôn trung thành với mục đích và nội quy của Hội, nhất là biết thực hiện lời truyền dạy của Đức Piô IX: “Hãy Làm Cho Thế Giới Biết Mẹ”.

Truyền Thông Thái Hà