Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thiện Mỹ, TGP Hà Nội: Nghi thức gia nhập và thánh lễ tạ ơn

Ngày 17.07.2023, tại giáo xứ Thiện Mỹ đã diễn ra thánh lễ và nghi thức gia nhập cho 10 hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nâng tổng số hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo xứ lên con số 284.

Thánh lễ trong thể, do cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng, DCCT chủ tế, cùng đồng tế có cha quản xứ Giuse Đặng Anh Việt, cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, DCCT và cha Vinhson Trần Trí Tuệ, DCCT.

Lúc 16 giờ 00, cha Giuse Trần Văn Hưng, DCCT đã chia sẻ giờ tĩnh tâm cho các hội viên cùng với đó, các hội viên đã xưng tội sốt sắng để chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận hồng ân trọng đại là được làm con cái Mẹ Hằng Cứu Giúp trong Hội.

Tiếp đến cha Vinhson Trần Trí Tuệ, đã hướng dẫn cộng đoàn vào giờ cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Sau giờ cầu nguyện là nghi thức tuyên hứa và gia nhập hội viên. Các hội viên sau khi đọc lời tuyên hứa và kinh dâng mình đã chính thức trở thành con cái của Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đúng 17h30 thánh lễ tạ ơn bắt đầu. Trong bài giảng lễ, Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên DCCT đã nhắc lại lời nhắn nhủ của Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX khi trao bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Nicholas Mauron vào ngày 11/12/1865, đó là “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ”.

Với nỗ lực của các tu sĩ DCCT, việc sùng kính linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phát triển mạnh mẽ và được phổ biến rộng khắp cho đến ngày nay.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan của các hội viên mới đồng thời cũng mang theo ước mong là trong tương lai các hội viên gia nhập hội Mẹ sẽ không ngừng gia tăng để ngày càng có thêm các con cái được nhận phúc lành của Mẹ.

Được biết Giáo xứ Thiện Mỹ thuộc Giáo hạt Nam Định, TGP Hà Nội. Giáo xứ tọa lạc tại xóm Tây, Thiện Mỹ, Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định. Giáo xứ có khoảng 2.400 nhân danh.

Truyền Thông Thái Hà