Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Bắc: Mừng lễ thánh Anphongsô quan thầy đệ nhị

Ngày 31.07, ngày truyền thống của các hội viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, các thành viên của Hội tại Miền Bắc đã về dâng thánh lễ kính thánh Anphongsô, Bổn mạng thứ hai của Hội.

Lúc 9g30, giờ hành hương được bắt đầu. Cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ hướng dẫn cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh của Cha Thánh Anphongsô với lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria. Những lời nguyện xin tha thiết được dâng lên Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Cha Thánh Anphongsô và Đức Mẹ.

Đúng 10g00, Thánh lễ do Cha Giuse Trần Văn Hưng đặc trách hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chủ tế và Cha Vinhsơn Trần Trí Tuệ phó đặc trách chia sẻ Lời Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Vinhsơn đã nói lên lòng sùng kính đặc biệt của Thánh Anphongsô dành cho Đức Mẹ. Lòng sùng kính ấy phải là sợi dây tình thương liên kết với Chúa, với các linh hồn, với Hội Thánh và với mọi người chúng ta. Qua đây, cha Vinhsơn mời gọi cộng đoàn: Noi gương Thánh Anphongsô để luôn biết yêu mến Mẹ Maria, chạy đến kêu xin cùng Mẹ, để nhờ Mẹ và qua Mẹ, ta đến với Chúa Giêsu – suối nguồn ơn cứu độ.

Các tu sĩ DCCT được mời gọi nhận Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc làm gương mẫu và là vị bảo trợ của mình, bởi vì Mẹ đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin và đã hết lòng tuân phục ý định của Thiên Chúa.

Với các thành viên hội ĐMHCG, cũng được mời gọi sống gắn bó và mến yêu Mẹ, bởi lòng yêu mến Mẹ là bảo đảm cho phần rỗi nhất. Hãy dành thời gian đặc biệt qua những phương cách cầu nguyện bình dân để thực hành lòng mến yêu ấy: Suy gẫm 7 sự thương khó Đức Mẹ, Hành Hương kính Mẹ, viếng Mẹ Maria sau giờ viếng Thánh Thể, lần chuỗi Mân côi mỗi ngày.

Được biết Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhằm cổ võ lòng sùng kính, cậy trông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; liên kết mọi thành phần dân Chúa qua các giờ khấn, đặc biệt: Khấn cho tất cả mọi người có nhu cầu phần hồn cũng như phần xác. Hội đã có từ lâu trong Giáo hội và tại Việt Nam Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được phổ biến khi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện vào năm 1925. Trải qua một thời gian dài do những khó khăn của thời cuộc, những năm gần đây, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tái lập lại tại nhiều Giáo xứ thuộc các Giáo phận khắp cả nước.

Truyền Thông Thái Hà