Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc: Tuyên khấn tại Giáo họ Ngọc Lâu và Giáo xứ Lường Xá, Tổng Gp. Hà Nội

Quý hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Giáo xứ Lường Xá, Tổng Giáo phận Hà Nội chụp hình với quý cha

Ngày 26 tháng 11 năm 2021 tại Giáo xứ Lường Xá và Giáo Họ Ngọc Lâu – Giáo Xứ Lường Xá đã diễn ra tuyên khấn của Giáo Xứ Lường Xá cùng với 100 Hội viên và Giáo Họ Ngọ Lâu 60 Hội Viên gia nhập Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Anphongso. Trước giờ thánh lễ có cha bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên và cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, cha Giuse Bùi Văn Giáp, cha Giuse Nguyễn Văn Tuấn ngồi tòa giải tội để giúp cộng đoàn cũng như các Hội viên lãnh nhận ơn hòa giải chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ trọng thể.

9h30′ mọi người hướng về Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp bước vào giờ kính Đức Mẹ trong tâm tình con thảo. Nhờ ơn của Mẹ chúng ta mà con cái Mẹ đã có giờ tĩnh tâm thật trọn vẹn để rồi sống trong tâm tình cảm tạ cùng ăn năn sám hối thật lòng để lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua bí tích hòa giải

10h00′ thánh lễ trọng thể, cha Bề trên Giuse chủ tế và cha đặc trách Gioan giảng lễ. Trong bài giảng, cha Gioan giảng về những ơn lành MẹHằng Cứu Giúp đó là điều rất cụ thể mà các hội viên đã nhận được. Và ngày hôm nay là sinh nhật Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp một năm nơi giáo xứ Lường Xá này, mỗi hội viên duyệt xét lại những trách nhiệm các hội viên Hãy Làm Cho Thế Giới Biết Đến Mẹ”

Tiếp nối thánh lễ là nghi thức tuyên khấn của các hội Hội viên. Các Hội viên sau khi đọc lời tuyên khấn và kinh dâng mình đã chính thức trở thành con cái của Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong niềm vui và xúc động vô bờ, Những Hội viên mới đã quyết tâm nên thánh thiện như Mẹ, sẽ hết lòng làm tròn lời khấn hứa với Mẹ là sống xứng đáng làm con cái Mẹ và làm cho mọi người biết đến Mẹ là Mẹ Hằng Cứu Giúp là Mẹ của tất cả chúng ta.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan khi từ hôm nay chi Hội Giáo Xứ Lường Xá và Giáo Họ Ngọc Lâu – Giáo Xứ Lường Xá thêm Hội viên nữa và niềm vui như nhân đôi.

Quý hộ viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo họ Ngọc Lâu, Giáo xứ Lường Xá

Nguyện xin Chúa và Mẹ Maria tuôn đổ muôn hồng ân trên cộng đoàn giáo xứ Lường Xá và Giáo Họ Ngọc Lâu – Giáo Xứ Lường Xá. Tạ ơn Chúa vì những ơn lành mà Mẹ đã ban cho chúng con.

Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Và St Alfonso