Hội mẹ hằng cứu giúp miền bắc mừng lễ thánh Anphongsô, quan thầy đệ nhi

Hôm qua, 27.07, ngày truyền thống của các hội viên Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, một số các thành viên của Hội tại Miền Bắc đã về dâng thánh lễ kính thánh Anphongsô, Bổn mạng thứ hai của Hội.

Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội chủ tế và cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, linh hướng Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc chia sẻ Lời Chúa.

Trong thánh lễ còn có nghi thức tuyên hứa của 100 thành viên mới. Mỗi hội viên nhân từ cha Bề trên và cha linh hướng thẻ hội viên và một tràng chuỗi Mân Côi.

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhăm cổ võ lòng sùng kính, cậy trông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; liên kết mọi thành phần dân Chúa qua các giờ khấn; đặc biệt: Khấn cho tất cả mọi người có nhu cầu phần hồn cũng như phần xác. Hội đã có từ lâu trong Giáo hội và tại Việt Nam Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được phổ biến khi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện vào năm 1925. Trải qua một thời gian dài do những khó khăn của thời cuộc, những năm gần đây, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tái lập lại tại nhiều Giáo xứ thuộc các Giáo phận khắp cả nước.

Truyền Thông Thái Hà tổng hợp

Một số hình ảnh từ FB: Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Và St Alfonso