Hội nghị loan báo Tin Mừng cho Tây Phi

Một bé gái của Tây Phi Một bé gái của Tây Phi (AFP or licensors)
15 linh mục Công giáo đến từ các quốc gia Tây Phi nhóm họp từ ngày 12 đến 14 tháng 2 năm 2019 tại Trung tâm Truyền giáo và Mục vụ CERAO ở Abidjan (CCPA). Cuộc gặp gỡ này nhằm suy tư kỹ hơn về việc loan báo Tin Mừng ở Châu Phi trong cái nhìn thực tế của lục địa này.

“Loan báo Tin Mừng và thúc đẩy sự phát triển toàn diện con người trong Giáo hội-Gia đình-Thiên Chúa ở Tây Phi”, đó là chủ đề của Hội nghị lần thứ 7 của hội đồng thường trực Hội nghị Giám mục khu vực của Tây Phi (CERAO), từ ngày 12 đến 14 tháng 2 năm 2019 tại Abidjan.

Cuộc gặp gỡ của các nhà truyền giáo Công giáo ở Tây Phi rất quan trọng vì nhằm mục đích thích ứng Tin Mừng với thực tế của các dân tộc châu Phi. Vấn đề được đặt ra cho các chủng sinh đó là cùng nhau tìm cách thức truyền giáo mới cho dân tộc này. Kể từ hôm nay, Tin Mừng sẽ không còn là một lý thuyết nữa. Đã đến lúc Tin Mừng phải được sống và vang lên cho dù có những khó khăn, những thách thức của cuộc sống hàng ngày của các dân tộc ở Tây Phi.

Theo Đức cha Ignace Bessi Dogbo, Giám mục Katiola, nhu cầu loan báo Tin Mừng theo cách thức mới ngày càng trở nên quan trọng. Còn đối với Đức Tổng Giám mục Ignatius A. Kaigama, Chủ tịch RECOWA- CERAO, điều quan trọng là phải suy nghĩ lại về cách truyền giáo để có việc làm chứng đáng tin cậy hơn qua việc thúc đẩy sự hiệp nhất, liên đới, công bằng và hòa bình.

Cũng lưu ý rằng suy tư này là bước khởi đầu cho Hội nghị toàn thể lần thứ 3 sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến 20 tháng 5 năm 2019 tại Ouagadougou, Burkina Faso.

Ngọc Yến – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.