Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tùy tiện ra văn bản vi phạm quyền tự do tôn giáo

Thái Hà (21.03.2017) – Ngày 17.03 vừa qua, UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã ra một Văn bản cho rằng: “trên địa bàn huyện có một số giáo xứ đã tổ chúc cho bà con giáo dân đi làm lễ ngoài phạm vi giáo xứ, giáo họ mà không đảng ký với UBND huyện về nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm thực hiện, quy mô, thành phần tham dự cuộc lễ” .

Trong văn bản, UBND huyện Quỳnh Lưu yêu cầu: “không tổ chức giáng đạo, truyền đạo, hành lễ ngoài giáo xứ, giáo họ phụ trách khi chưa được sự chấp thuận cùa UBND huyện “

Xét thấy đây là một Văn bản vi phạm đến quyền tự do tôn giáo, quyền tự do đi lại của người dân. Đâu là lý do UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã ra một văn bản cho thấy cách hành xử tùy tiện, coi thường pháp luật như vậy. Câu trả lời không gì khác hơn là để bảo vệ cho Formosa như chính những lời trong Văn bản đã cho thấy điều đó:

“Việc bà con giáo dân tham gia các cuộc lễ ngoài địa bàn của giáo xứ, tham gia diễu hành phàn đối Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ảnh hướng môi trường biến với số lượng đông là không đảm bảo an toàn giao thông, ảnh hường đến sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế của các hộ gia đình”

17264255_998796323587320_5371954322930452733_n

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.