Làm Thế Nào để Hiểu và Cầu Nguyện với Các Icon

 

Bài liên quan: Icon là gì?

Thái Hà (07.06.2016) – Khi chúng ta nói tìm hiểu và cầu nguyện với các icon điều này có ý nghĩa gì với chúng ta?

Khoa ảnh thánh không được hiểu đầy đủ trọn vẹn trong Hội Thánh Latinh. Tuy nhiên, sự phát triển về thần học cũng như linh đạo của khoa ảnh thánh có một chiều dài lịch sử trong Các Hội Thánh Đông Phương. Chúng ta có thể học làm sao để hiểu và cầu nguyện với các icon nhờ lắng nghe những lời của các thần học gia từ các truyền thống Đông Phương. Ví dụ, thần học gia Hội Thánh Chính Thông Nga, Sergius Bulgakov (1871 – 1944), trong tác phẩm Các Linh Ảnh và Danh của Thiên Chúa của ngài đã mô tả icon như “phương thức của Quyền Năng Thiên Chúa dãi sáng trên chúng ta.”

Khi cầu nguyện trước một icon với niềm tin và lòng sùng kính, chúng ta kinh nghiệm một sự luôn chuyển năng lượng, sự hiện diện thần linh.

Rước bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Rôma
Rước bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Rôma

Khi cầu nguyện trước một icon với niềm tin và lòng sùng kính, chúng ta kinh nghiệm một sự luôn chuyển năng lượng, sự hiện diện thần linh. Năng lượng thần linh này nên được hiểu trong một cảm thức vật lý nhiệm mầu: vẻ trầm lắng trên icon lan tỏa mãi và dãi sáng vào và làm bừng lên trong tim và trong tâm khảm thiêng liêng của ta.

Nói một cách vắn tắt, nhờ ý hướng muốn cầu nguyện và nhờ đời sống được dìm trong bí tích rửa tội cho phép chúng ta tham sự vào sự hiện diện của Thiên Chúa. Quyền đặc ân này đưa chúng ta đến có thể kinh nghiệm được điều mà một vài tác giả linh đạo gọi là “không gian Thiên Chúa” – một ý niệm mô tả sự chuyển động của Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và trong đời sống chúng ta.

Ý niệm về Thiên Chúa “tạo ra một không gian” được mô tả thông qua công trình sáng tạo của Ngài:

– Thiên Chúa đã tạo một không gian trong việc tạo dựng Adam và Eva.

– Thiên Chúa đã tạo dựng một không gian nơi Abraham.

– Thiên Chúa đã tạo một không gian trong Dân Tuyển Chọn của Ngài, nơi ngôn sứ Mosen, nới lều trại của dân Israel, và nơi Hòm Bia Giao Ước.

– Thiên Chúa đã tạo một không gian nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria.

– Thiên Chúa đã tạo một không gian trong bạn, trong tôi và trong tất cả những ai được rửa tội.

– Chúng ta cũng có thể nói rằng Thiên Chúa tạo ra một không gian trong việc tạo dựng một linh ảnh.

Trong sự hiện diện của Thiên Chúa được nói qua các nghệ nhân, chúng ta có thể nói rằng chúng ta ở trong không gian của Mẹ Maria khi chúng ta chiêm ngưỡng một linh ảnh Đức Mẹ. Chúng ta cũng được ở trong không gian của Thiên Chúa vì Ngài ở cùng Mẹ Maria. Những ai dành cho icon những sự quan tâm đúng đắn chắc chắn sẽ tìm được nơi icon một phương thế để chiêm niệm các mầu nhiệm của Chúa Kitô.

Khi chúng ta đọc tới các chương sau về bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bức linh ảnh chứa đầy những lời giáo huấn để làm thế nào tăng thêm sức mạnh nội tâm và làm thế nào để hiến dấng chính chúng ta cho Chúa Giêsu mỗi ngày một mới mẻ hơn. 

Các Câu Hỏi Suy Niệm

  1. Điều gì bạn đã cảm nghiệm trong khi bạn cầu nguyện trước icon?
  2. Suy nghĩ về chất lượng của lời cầu nguyện của bạn.
  3. Đâu là cảm giác của bạn khi bạn cầu nguyện?
  4. Tại sao bạn thực hành lòng sùng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa?

EMBRACING THE ICON OF LOVE –

HÃY ẮM LẤY LINH ẢNH CỦA TÌNH YÊU

Br. Daniel Korn, C.Ss.R

Bản dịch: Lm. P.X Trần Văn Quảng, C.Ss.R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.