Lễ Chúa Cứu Thế – Tước hiệu Dòng Chúa Cứu Thế

 
Vào Chúa Nhật thứ ba của Tháng Bảy, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế sẽ cử hành Lễ Chúa Cứu Thế, tước hiệu của Dòng.
 
Năm nay Chúa Nhật thứ ba trong tháng Bảy rơi vào ngày hôm nay, Chúa Nhật ngày 19.07.2020.
 
Trong ngày mừng lễ Chúa Cứu Thế, cha Michael Brehl, Bề trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế gửi tới các tu sĩ lời chúc mừng ngày lễ cùng với tâm tình được trích từ Hiến Pháp của Dòng, số 23:
 
“…chính Chúa Cứu Thế và Thần Khí tình yêu của Ngài ở giữa cộng đoàn…Càng kết hợp mật thiết với Đức Kitô bao nhiêu, thì các tu sĩ càng hiệp thông chặt chẽ với nhau bấy nhiêu”
 
“Chúng ta sẽ trở thành những chứng nhân chung thành và ngôn sứ của Đấng Cứu Chuộc trong thời đại hôm nay.”
 
Xin anh chị em cầu nguyện cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, cách riêng ngày hôm nay.