Linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp trong tuần Đại Phúc

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chính là Bổn mạng của Kỳ Đại Phúc. Mẹ đi trước dọn đường, Mẹ thức tỉnh các tâm hồn, Mẹ nối kết các gia đình trong những ngày diễn ra Tiền Phúc.

Kỳ Đại Phúc có ba giai đoạn: Tiền Phúc, Tuần Đại Phúc và Hậu Phúc. Giai đoạn Tiền Phúc diễn ra khoảng một đến hai tháng trước Tuần Đại Phúc. Khoảng hai tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đến giáo xứ được mời làm Kỳ Đại Phúc giải thích cho bà con giáo dân hiểu về Kỳ Đại Phúc. Các ngài hướng dẫn giáo xứ rước linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp và đọc kinh liên gia. Giáo xứ được chia thành nhiều tổ đọc kinh, mỗi tổ từ 20 đến 40 gia đình. Trong suốt thời gian Tiền Phúc, các gia đình trong tổ đọc kinh sẽ rước bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp đến từng gia đình và cùng nhau cầu nguyện chung trước linh ảnh Mẹ.

Trong Tuần Đại Phúc, trước mỗi thánh lễ vào ban chiều đều có giờ khấn với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Giờ khấn kéo dài khoảng 15 phút. Mỗi giờ khấn có một chủ đề: Cầu nguyện cho các gia đình; Cầu nguyện cho kẻ có tội; Cầu nguyện xin ơn sám hối… Một bàn thờ với bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được đặt cạnh gian cung thánh. Phía dưới bức linh ảnh đặt một chiếc bàn nhỏ có giấy và bút để mọi người ghi những ý tạ ơn và xin ơn dâng lên Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cuối mỗi ngày trong Tuần Đại Phúc, các tu sĩ sẽ thu lại và trong giờ khấn với Mẹ, các ngài đọc lên những lời tạ ơn và xin ơn của anh chị em đã xin để cả cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.

Khi đi thăm viếng các gia đình trong Tuần Đại Phúc, các thừa sai sẽ tặng mỗi gia đình một bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp để kỷ niệm và mời gọi mọi người chạy đến với Mẹ trong suốt đời sống của mình. Linh ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ được các gia đình trân quý làm khung treo lên bàn thờ tôn kính trong gia đình.

Khi Tuần Đại Phúc kết thúc, chuyển qua giai đoạn Hậu Phúc. Giai đoạn này ngắn, dài tuỳ vào quyết định của cha chính xứ. Cha xứ có thể cho các gia đình trong tổ đọc kinh tiếp tục rước linh ảnh Đức Mẹ đến các gia đình để đọc kinh liên gia. Khoảng cách thời gian đọc kinh giữa các gia đình có thể lâu hơn thời kỳ Tiền Phúc, một tuần đọc một tối hay một tháng đọc một đến hai tối. Việc khấn với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại nhà thờ cũng được nhiều cha xứ tiếp tục duy trì để mọi người trong giáo xứ chạy đến với Mẹ, bày tỏ lòng yêu mến Mẹ.

Bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp bản gốc hiện đang đặt tại nhà thờ Thánh Anphongsô tại Rôma. Đây là một bức linh ảnh cổ. Bức linh ảnh này còn được người dân Rôma gọi là bức ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ. Năm 1866, Đức Giáo Hoàng Piô IX trao bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế với lời dặn: Các con “hãy làm cho cả thế giới biết đến Mẹ”. Từ đó, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới đều bày tỏ lòng yêu mến Mẹ Maria qua bức linh ảnh. Nhiều đền thờ dâng kính Mẹ được xây dựng và các giờ hành hương, cầu nguyện với Mẹ Maria dưới tước hiệu Hằng Cứu Giúp được thực hiện. Tại Việt Nam, nơi các nhờ thờ, nhà nguyện do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách đầu có giờ khấn với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp qua tuần cửu nhật kính Mẹ, nhất là vào mỗi ngày thứ Bảy và những ngày đầu năm Tết Nguyên Đán.

Hình ảnh cầu nguyện với linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp trong Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Tân Mỹ, Giáo phận Phát Diệm.

Truyền Thông Thái Hà