Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Hinh: Phổ biến “Nhận định về luật tín ngưỡng, tôn giáo của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam”

Thái Hà (05.06.2017) – Ngày 01.06 vừa qua, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi cho bà Nguyễn Thị KimNgân, chủ tịch Quốc Hội Việt Nam và các đại biểu Quốc Hội một lá thư nhận định về Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo 2016.

Lá thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nêu lên nhiều điểm bất hợp lý trong chính sách của nhà cầm quyền đối với tôn giáo nói chung và với Công giáo nói riêng.

Để phổ biến nội dung những nhận định này, trong những thánh lễ Chúa nhật ngày ngày 03 và 04.06, tại nhiều nhà thờ tại Hà Nội đã đọc hoặc in ra gửi đến giáo dân.

Mời các bạn lắng nghe cha Giuse Nguyễn Ngọc Hinh, chánh xứ Giáo xứ Kẻ Sét, Hà Nội phổ biến Nhận định của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho giáo dân trước thánh lễ Chúa nhật 04.06.2017 tại nhà thờ Kẻ Sét.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.