Lời cầu nguyện của thánh Athanaxiô với Đức Mẹ

“Ôi Nữ Trinh chí thánh, xin Mẹ lắng nghe lời chúng con khẩn nguyện, xin Mẹ luôn tưởng nhớ đến chúng con. Hãy trào đổ trên chúng con nguồn ân huệ dồi dào chứa chan trong lòng Mẹ. Sứ Thần đã cúi chào Mẹ là Đấng đầy ơn; hết mọi dân tộc tung hô Mẹ là người diễm phúc; hết mọi phẩm trật trên trời cao đều đồng thanh chúc tụng Mẹ. Chúng con còn đang lưu lạc trên đời trầm lệ này, cũng xin kính chào Mẹ: Kính chào Mẹ đầy ơn phúc, Chúa ở cùng Mẹ. Xin Mẹ cầu cho chúng con, lạy Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương chúng con.”

Ảnh: Giáo dân Cầu Chính, Bắc Giang cầu nguyện trước Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 09.2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.