Lời cầu nguyện với Thánh Tâm Chúa Giêsu của Thánh Anphongsô

Trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta hãy hiệp với thánh Anphongsô mà dâng lên Chúa Giêsu lời kinh đầy lòng yêu mến. Niềm xác tín vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu sẽ kết hợp chúng ta với Người:

CẦU CÙNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Lạy Chúa Giêsu, trái tim yêu thương của Chúa đã khơi nguồn các Bí tích, nhất lá Bí tích Thánh Thể.

Con mong có thể dâng lên Chúa vinh dự và vinh quang sao cho bằng Chúa dâng lên Chúa Cha trong mầu nhiệm thánh thiêng này.

Con biết bây giờ Chúa vẫn yêu con cùng một mức độ yêu thương đã thôi thúc Chúa chết trên thập giá vì con.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu! Xin hãy làm cho những ai chưa tin được nhận biết Chúa. Nhờ công nghiệp của Chúa, xin giải thoát các linh hồn nơi luyện ngục. Hay ít là làm cho họ bớt đau khổ, vì Chúa đang chuẩn bị cho họ trở thành người yêu muôn đời của Chúa.

Con thờ lạy Chúa, con tạ ơn Chúa, on yêu mến Chúa hiệp cùng mỗi linh hồn đang yêu Chúa vào lúc này. Xin hãy tháo gỡ khỏi linh hồn con mọi quyến luyến trần gian và lấp đầy linh hồn con bằng tình yêu Chúa. Xin hãy làm chủ linh hồn con hoàn toàn đến nổi con có thể nói ngay từ bây giờ rằng: “Ai có thể tách tôi ra khỏi Tình Yêu Chúa?”

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin hãy ghi khắc vào tim con những nỗi khốn cực Chúa chịu vì con, để khi con nhìn ngắm chúng, con sẽ chấp nhận hoặc ước mong đau khổ vì yêu mến Chúa.

Lạy Thánh Tâm khiêm hạ vô cùng, xin hãy thông chi sự khiêm hạ của Chúa cho con. Ôi trái tim rất mực hiền từ, xin khiến lòng con hiền lành như Chúa. Xin hãy gạt bỏ khỏi lòng con những gì Chúa không thích. Xin hãy hướng lòng con tới Chúa để nó chỉ khát khao một mình Chúa mà thôi. Xin hãy cho con chỉ sống vâng phục Chúa thôi, chỉ yêu thương Chúa thôi và chỉ làm đẹp lòng Chúa thôi. Con biết con có món nợ lớn lao phải trả. Cho dù chính con thề hứa phụng sự Chúa, con cũng khó lòng đền trả được.

Ôi Thánh Tâm Chúa Giêsu! Chúa là của lòng con. Amnen!

Thánh Alphonso de Liguori