Mẹ của con

“Lạy Mẹ Thiên Chúa, con trông cậy Mẹ, con nài van Mẹ xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con, và thanh tẩy cho con sạch khỏi những lỗi lầm con vấp phạm trong đời sống. Con cũng nài van Mẹ xin Chúa ban cho con được đem hết tâm hồn hợp nhất cùng Con Mẹ và cùng Mẹ: cùng Con Mẹ là Thiên Chúa và cùng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa dấu yêu của con” (Lời nguyện của thánh Idephong)

Rước bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu giúp tại Ireland nhân kỷ niệm 150 năm (1866- 2016 ) bức linh ảnh được Đức Pio IX trao cho các tu sĩ DCCT phổ biến lòng sùng kính Mẹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.