Ngày hành hương của hội Mẹ Hằng Cứu Giúp: Các hội viên Mẹ Hằng Cứu Giúp Phát Diệm

Sáng nay, ngày 27.10.2020 đoàn con cái của Mẹ Maria đã quy tụ nhau về ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà thân thương, để cùng tham dự giờ hành hương và thánh lễ dâng lời tạ ơn Mẹ.

Buổi hành hương hôm nay thật đặc biệt, khi có gần 400 hội viên tuyên khấn trở thành con cái của Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đặc biệt, có các hội viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Giáo hạt Văn Hải, Giáo phận Phát Diệm tham dự. Quý ông bà thuộc các giáo xứ Hải Cường, Văn Hải, Hóa Lộc, Kim Tân. Bốn giáo xứ lần đầu tiên tuyên hứa trở thành thành viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và phục vụ thánh lễ.

Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn chuyển cầu và ban ơn lành cho mỗi người chúng con là đoàn con cái của Mẹ.