Những nguyên tắc dành cho người công giáo khi thi hành nghĩa vụ công dân

Trong lá Thư Luân lưu đầu tiên kể từ khi nhận sứ vụ mục tử tại giáo phận Nha Trang, ngày 19/3/1968, ít ngày sau biến cố Tết Mậu Thân, Đức cố Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận đã kêu gọi mọi tín hữu Công giáo phải tỉnh thức và cầu nguyện trước những thử thách của thời cuộc.

Theo Đức cố Hồng y, mọi tín hữu Công giáo, ngoài việc phải “tỉnh thức trong việc giáo dục gia đình”, còn phải ” tỉnh thức trước tình trạng kinh tế xã hội”, và đặc biệt, họ phải tỉnh thức trong “nhiệm vụ của một công dân”, bởi vì, là một công dân “không ai lại không đau xót trước vận mệnh đen tối” của quốc gia dân tộc. Hơn nữa, “là công dân của Nước trời, người công giáo không được quên mình cũng là công dân của nước trần thế. Phải quan tâm về cộng đồng chính trị. Thái độ thoái thác, ỷ lại, dửng dưng, ích kỷ trong giai đoạn này là đắc tội với Chúa và tổ quốc.”

Trái lại, họ phải ý thức về sứ mạng phục vụ lợi ích chung của quốc gia dân tộc, phải chuẩn bị cho mình có đầy đủ “khả năng điều hành đời sống chính trị”, phải thi hành “chức vụ của mình trong một tinh thần hy sinh tuyệt đối”, quên đi quyền lợi cá nhân, sống liêm khiết, nhờ đó có được những sáng kiến “chống lại bất công và áp bức, sự thống trị độc tài và sự ngoan cố của một người hay một đảng phái chính trị”.

Ngoài ra, theo Đức cố Hồng y, người Công giáo đang lúc thi hành bổn phận công dân, họ phải nhớ kỹ những nguyên tắc sau đây:

1. Người Công giáo phải nhìn nhận sự bất đồng quan điểm trong mọi lãnh vực trần thế.

2. Phải kính trọng những công dân họp thành tập thể đang đấu tranh cho ý kiến của họ một cách chính đáng.

3. Các hành động của tín hữu, cá nhân hay tập thể, nhân danh công dân và được chiếu sáng bởi lương tâm Kitô hữu, phải được phân biệt với các hành động nhân danh Hội thánh trong thông điệp với các vị chủ chăn của họ.

4. Hội thánh không thể lẫn lộn với cộng đồng chính trị nào hết. Hội thánh cũng không liên minh với một thể chế chính trị nào hết.

5. Hội thánh góp phần vào việc bành trướng sự công bình, bác ái ngay chính trong lòng mỗi người và mỗi quốc gia.

6. Người Công giáo với phát triển văn hoá, kinh tế xã hội, xác tín là phải nhận lấy trách nhiệm trong tổ chức đời sống chính trị.

Nguồn: Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong