Những tấm lòng quảng đại trong đại dịch Covid tại Sài Gòn

Chúng tôi tổng hợp một số hình ảnh của hội, nhóm (một số rất ít, cách phiến diện) nhưng cũng cho thấy những tấm lòng quảng đại của anh chị em chúng ta trước những cảnh đời khó khăn trong đại dịch Covid-19 tại Sài Gòn.

Chắc chắn không thể kể hết được các tập thể, cá nhân đã hy sinh, không ngại nguy hiểm dành công sức, tiền bạc, lời cầu nguyện… cho những người nghèo, những người bệnh, nhưng anh chị em trong khu vực cách ly khi Sài Gòn phải giãn cách…vì Covid-19 bùng phát.