Lễ cầu cho Công lý & Hòa bình: Quý soeurs Phaolô mong được trả lại tài sản

Thái Hà (31.07.2016) – Hơn 10 soeurs cùng đệ tử Dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã đến Thái Hà để cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cách riêng quý soeurs mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý soeurs để những người đang chiếm dụng đất của quý soeurs biết tôn trọng trả lại cho Nhà Dòng.

Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình diễn ra lúc 20 giờ, Chúa Nhật do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện chủ sự và cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong chia sẻ Lời Chúa.

Ngoài quý soeurs Dòng Thánh Phaolô, thánh lễ cũng có sự hiện diện của một số anh chị em không cùng tôn giáo đến cầu nguyện cho quê hương đất nước.

Trong bài giảng, cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong nhất mạnh đến nguyên nhân làm cho đất nước suy yếu và có nguy cơ mất nước. Thế nào là ‘những kẻ bán nước hại dân’. Hiểu như thế nào về người phú hộ mà Chúa Giêsu nói là ‘đồ ngốc’.

Sau thánh lễ, cùng với nến sáng trong tay, mọi người ra trước hang đá Đức Mẹ để dâng lên Mẹ Maria quê hương đất nước.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.