SOS: Các sơ Dòng Phaolô Hà Nội bị đuổi khi canh giữ đất của mình

Thái Hà (15.06.2016) – Quý sơ Dòng Phaolô Hà Nội tại số 37 đường Hai Bà Trưng Hà Nội vừa kêu cứu (lúc 11 giờ trưa nay)

Khu nhà số 5 trên đường Hai Bà Trưng đã bị nhà nước lấy năm 1954 cho các cán bộ nhà nước ở. Hiện tại những người này bán cho tư nhân.

Nhiều lần các sơ làm đơn đòi lại nhưng không được các cơ quan chính quyền giải quyết.

Từ lúc 23 giờ 30 hôm qua, người ta thuê thương binh đến canh giữ và đuổi các sơ đang trông coi mảnh đất ra khỏi khu vực.

Hiện tại các sơ và một số bà con giáo dân đang có mặt để phản đối việc làm sai trái này.

Các sơ cho biết đã trình bày vụ việc lên Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn để ngài biết và can thiệp.

Anh chị em nào ở Hà Nội xin đến trợ giúp các sơ.

Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.