Sứ điệp đầu tiên của cha Rogério Gomes, tân Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế

Cha Rogério Gomes gửi sứ điệp đầu tiên của ngài đến gia đình Dòng Chúa Cứu Thế trong tư cách Tổng Quyền của Hội Dòng

Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em!

Tôi muốn gởi đến anh chị em sứ điệp đơn giản đầu tiên của tôi:

Tất cả các Nghị viên Tổng Công hội,

Các anh em của từng Liên hiệp Vùng, đặc biệt các anh em đang sống trong cảnh chiến tranh, bách hại, các anh em đang đau đớn và khốn khổ trong cuộc sống, và các bậc tiền bối của chúng ta,

Các ứng viên đào tạo và các anh em đang trong đào tạo: Tôi rất yêu anh em!

Hôm qua, chúng ta kính nhớ Chân phước Gaspar thân yêu. Nghĩ về hình ảnh của ngài, tôi nhớ đến các nhà đào tạo của chúng ta.

Tôi xin gởi đến Gia đình Dòng Chúa Cứu Thế,

Các chị nữ tu Chúa Cứu Thế,

Các anh chị em trong hiệp hội tận hiến, các anh chị em giáo dân đang cộng tác với chúng ta trong sứ vụ,

Các anh em cựu đệ tử, cựu tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với chúng ta: vào ngày 27 tháng 9 năm 1696, Thánh Anphongsô Liguori đã chào đời tại Marianella, Napôli.

Đêm qua, khi viết sứ điệp này, tôi suy nghĩ về tầm quan trọng của sứ mạng mới này trùng với ngày sinh nhật của Đấng Sáng lập thánh thiện của chúng ta. Chúa đang nói ngôn ngữ của Ngài!

Cảm ơn anh em đã tín nhiệm bầu tôi đảm trách công việc phục vụ đầy gian nan và thử thách này của Hội Dòng. Tôi sẽ không đơn độc, tôi tin tưởng vào Hội đồng Cố vấn của tôi và các Bề trên cao cấp của Hội Dòng. Tôi thật sự bình an! Vì tôi tin tưởng vững vàng  và sâu sắc vào Chúa Thánh Thần, Đấng đang dẫn dắt lịch sử; Đấng đã hiện diện vào lúc sáng tạo thế giới, khi Chúa Giêsu ở trong hội đường, trong biến cố phục sinh, trong ngày Lễ Ngũ Tuần; Đấng đã ở với thánh Anphongsô khi ngài thành lập Hội Dòng, hoạt động trong cuộc đời của các Thánh, Chân phước, Tử đạo, Đáng kính của chúng ta và trong mỗi người chúng ta đang hiện diện nơi đây hôm nay, trong Tổng Công hội này. Chính Chúa Thánh Thần đang hiện diện ở đây! Hôm nay là ngày Lễ Ngũ tuần của chúng ta!

Tôi tin vào làm việc nhóm. Từ những ngày còn đi học, tôi đã luôn làm việc theo nhóm. Làm việc cá nhân dễ dàng hơn, đạt điểm cao hơn, nhưng tôi thích làm việc nhóm, để đối thoại, để cùng nhau học hỏi và chia sẻ.

Tôi tin vào con người. Tôi có một đức tin mang tính nhân học. Đối với tôi, con người vượt trên cấu trúc. Cấu trúc có tầm quan trọng của chúng, nhưng phải được xét trong khía cạnh phục vụ con người và sứ vụ. Và con người thì luôn luôn mới. Mỗi ngày anh ấy / cô ấy đổi mới bản thân mình, ngạc nhiên về bản thân với tiềm năng và điểm yếu của mình. Và điều này khiến tôi say mê!

Tôi tin vào thần hiệp. Việc lãnh đạo mà không có kinh nghiệm về Thiên Chúa thì trống rỗng và không thể nhìn thấy con người. Khi ấy, nó chỉ là cổ máy khiến các bánh răng hoạt động, nó nghiền nát khả năng quan tâm đến người khác, và khuyến khích trục lợi cá nhân.

Thách đố ư. Tôi thích nó. Tôi không sợ thách đố. Tôi có một sự can đảm cẩn trọng. Một giáo viên từng nói với tôi rằng tôi thường thích những gì khó. Đó không phải là sở thích cá nhân, nhưng tôi chưa bao giờ xem thách đố là điều tiêu cực. Đối với tôi, thách đố là điều gì đó đang cần một câu trả lời, một giải pháp. Và nếu không có giải pháp thì ít nhất nó đã được xem xét. Tôi thích phạm sai lầm hơn là ở trong tình trạng trì trệ, từng chút một, thối rữa và chết đi.

Tôi đơn giản chỉ là một người thôn quê, một nông dân. Với sự kiên nhẫn cần cù, tôi sẽ hào phóng cống hiến những gì tốt nhất của bản thân cho việc phục vụ này – hết tất cả những gì mình có. Tôi sẽ làm việc để Ban quản trị Trung ương trở thành một thân mình thừa sai làm năng động đời sống tông đồ của Hội Dòng. Còn rất nhiều việc phải làm, nhiều thử thách phải vượt qua. Tôi xin anh em một chút kiên nhẫn với tôi, đặc biệt là trong năm đầu tiên này. Là một Hội Dòng, chúng ta phải nhớ rằng, chúng ta là một thân mình thừa sai làm việc theo tính hiệp đoàn (x. HP 2); và chính thân mình thừa sai này không cho phép chúng ta phân tán! Tôi sẽ xin anh em cộng tác với tôi.

Trong những ngày này, chúng ta đang nói đến những thách đố trong đời sống Dòng Chúa Cứu Thế: Căn tính, Sứ vụ, Đời sống Thánh hiến Dòng Chúa Cứu Thế, Đào tạo vì Sứ vụ, và Lãnh đạo vì Sứ vụ. Đây đều là những thách đố. “Hạn từ ‘thách đố’ có một đặc tính thần học. Đó là dấu chỉ từ Thiên Chúa yêu cầu chúng ta trung tín. Trong lăng kính này, chúng ta phải khám phá và chào đón sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng không ngừng ban ơn cho chúng ta những ân huệ của Ngài, và thúc giục chúng ta liên tục phát triển ”, theo Aquilino Bocos.

Chúng ta cũng bàn nhiều trong những ngày này về khủng hoảng lãnh đạo. Đối với tôi, khủng hoảng lãnh đạo bắt đầu khi những người quan tâm, biến vai trò quan tâm của mình thành trục lợi cá nhân. Chức năng của lãnh đạo là huỷ mình ra không, và không áp đặt người khác. Đó là trở thành một người Samaritanô nhân hậu.

Trong giai đoạn này, bởi có quá nhiều thay đổi trong thế giới chúng ta đang sống, chúng ta giống như cộng đoàn Lễ Ngũ Tuần, đóng kín cửa vì sợ những nguy cơ của thế giới khủng hoảng. Nhưng Chúa Cứu Thế cầm tay chúng ta và nói với mỗi người chúng ta rằng: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian” (x. Ga 16,33). Và rồi Ngài hỏi chúng ta: “Con có yêu mến Thầy không?”. Ngài mời gọi chúng ta chăm sóc đoàn chiên của Ngài, nên một với Ngài và đi theo Ngài. Do đó, chúng ta đừng sợ khủng hoảng! Chúng ta cần lo lắng khi không có khủng hoảng. Đây thời của chúng ta. Đây là món quà của Chúa ban cho chúng ta. Đây là thời của chúng ta (x. HP 3), thời kairos mà trong đó chúng ta sẽ loan báo copiosa apud eum redemptio. Chúa đang mời gọi chúng ta: “Hãy theo Thầy!

Can đảm lên anh em! Đừng sợ! Chúa là Mục Tử và Chủ đoàn chiên đang kêu gọi mỗi người chúng ta. Chúng ta là những thừa sai của niềm hy vọng! Mỗi anh em đang dâng hiến những gì tốt nhất của mình trong các công việc khác nhau. Có dòng máu của Dòng Chúa Cứu Thế đang chảy trong huyết quản của chúng ta. Chúng ta chưa có chết. Thánh Thần Chúa xác nhận với chúng ta điều này. Điều mà Chúa Cứu Thế đang nói trong lòng mỗi người chúng ta hôm nay, tại thời điểm này trong lịch sử! Đừng sợ, đừng sợ người nghèo! Tôi muốn mỗi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngửi thấy mùi của chiên và toát ra mùi của Chúa Cứu Thế.

Tôi mong mỗi anh em rời Tổng Công hội về trong hân hoan và nhiệt huyết, như các môn đệ của Chúa Giêsu ra đi sau Lễ Ngũ Tuần, với một trái tim can đảm và cháy bỏng. Khi anh em trở về với Đơn vị của anh, xin cho anh em bắt đầu đổ rượu mới vào bầu rượu mới (x. Mc 2,22) và truyền lửa lại cho các anh em của mình.

Đừng sợ sự trung thành sáng tạo khiến cho chúng ta luôn trung tín với Chúa Thánh Thần. Điều này cho phép chúng ta tái hình dung những điều mới, hầu đưa ra những cách thức mới loan báo Tin Mừng; để mắc sai lầm và học hỏi từ những sai lầm của chính chúng ta, và không tiếp tục hóa đá. Thánh Thần đã xức dầu cho Chúa Giêsu, thánh Anphongsô, các thánh, các vị tử đạo, các chân phúc và đáng kính của chúng ta, thì chính cùng một Thánh Thần ấy đang ở đây và đồng hành với chúng ta, cùng một Thánh Thần đang kêu gọi và nâng đỡ chúng ta trong gian đoạn tái cấu trúc này, và Ngài là Đấng yêu thương chúng ta không sợ hãi! Chúng ta đừng sợ tái cơ cấu; đó sẽ là rượu mới của chúng ta trong tiệc cưới Cana! (x. Ga 2: 1-11.) Việc tái cấu trúc đối với chúng ta chính là tiệc cưới Cana. Đó là giờ của Chúa Giêsu ở trong Hội Dòng chúng ta, trở thành rượu mới! Các thánh, các chân phước, các vị tử đạo và các đấng đáng kính của chúng ta luôn luôn tái cấu trúc. Các ngài sợ hãi, nhưng các ngài luôn tin tưởng vào Chúa Thánh Thần và dâng mình cho Chúa Cứu Thế. Chúng ta có thể có một cấu trúc tốt nhất, một chương trình đào tạo với nội dung tốt nhất, nhưng nếu chúng ta không kinh nghiệm xuất hành (exodus), chúng ta sẽ không thể đi xa được. Đời sống thánh hiến tự nguồn gốc là xuất hành. Về mặt thần học, nó bám rễ vào chính sự huỷ mình ra không (kenosis) của Đức Kitô.

Tôi xin cảm ơn anh em tận đáy lòng, vì những hy sinh phục vụ của anh em trong việc điều hành và chăm sóc các anh em. Trong thời gian tới, tôi sẽ còn cậy nhờ vào sự liên đới của anh em trong việc hỗ trợ nhu cầu nhân sự cho Curia. Các anh em đang làm việc tại Rôma không chỉ phục vụ cho Tỉnh của họ mà còn phục vụ cho toàn thể Hội Dòng.

Cuối cùng, tôi mong ước mối tương quan của anh em với tôi như là một người anh em, một người bạn đồng hành, một người lắng nghe, an ủi, động viên và cùng nhau yêu mến Nhà Dòng. Cùng với anh em và những ai được mời gọi, chúng ta phục vụ cách năng động vì ích chung của Hội Dòng. Không gì khác hơn!

Nguyện xin Chúa Cứu Thế chúc lành cho tất cả anh em đang hiện diện và tất cả các anh em trên toàn thế giới. Cuối cùng, tôi xin trao phó toàn thể Hội Dòng, từng anh em và tất cả anh chị em giáo dân, tất cả những ai mang dấu ấn Dòng Chúa Cứu Thế trong trái tim mình, cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mẹ chính là Mẹ Tổng Quyền của chúng ta.

Sau khi tuyên xưng đức tin, tôi mời anh em cùng hát bài “Anima misionera”. Với bài thánh ca này, tôi muốn ôm lấy tất cả anh em và  anh chị em giáo dân của toàn thể Hội Dòng. Xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta! Đừng sợ! Chúng ta hãy yêu thương nhau!

P. Rogério Gomes, C.Ss.R.

Il Carmelo, Ciampino, ngày 27 tháng 9 năm 2022.

Các bài liên quan:

1. Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

2. Đức Thánh Cha khuyến khích tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế canh tân sứ vụ để phục vụ người nghèo

3. Bài giảng trong Thánh Lễ Khai Mạc Tổng Công Hội Dòng Chúa Cứu Thế lần thứ 26 của Cha Michael Brehl, C.Ss.R.

4. Cha Rogerio Gomes, tân Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế

5. Sứ điệp đầu tiên của cha Rogério Gomes, tân Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế

6. Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh đắc cử Tổng Cố Vấn Dòng Chúa Cứu Thế