Tại sao đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng thay vì Kinh Truyền Tin trong suốt mùa Phục Sinh?

Trong Mùa Phục Sinh, Giáo Hội Hoàn Vũ đọc Kinh Regina Coeli – Nữ Vương Thiên Đàng để hân hoan hiệp nhất với Mẹ Thiên Chúa trong việc cử hành màu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ, Đấng đã chiến thắng sự chết.

Việc đọc Điệp ca Regina Coeli được Đức Giáo Hoàng Benêđictô XIV thiết lập vào năm 1742 và được đọc từ Lễ Chúa Phục Sinh cho đến Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống thay vì đọc Kinh Truyền Tin – lời Kinh suy niệm tập trung vào mầu nhiệm Nhập thể của Con Thiên Chúa.

Giống như Kinh Truyền Tin, Kinh Lạy Nữ Vương được sử dụng ba lần một ngày, vào lúc bình minh, ban trưa và hoàng hôn, để thánh hiến một ngày cho Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria.

Lời Kinh Lạy Nữ Vương có từ hồi Thế kỷ thứ mười hai, nhưng chưa biết rõ tác giả. Người ta chỉ biết rằng, các tu sĩ Dòng Phanxicô đã đọc lời Kinh này sau các Giờ Kinh Phụng Vụ vào nửa đầu Thế kỷ XII. Sau đó lời Kinh được phổ biến và lan rộng khắp thế giới Kitô giáo.

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia.

Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.

Xướng: Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Alleluia.

Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia.

Xướng: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Alleluia.

Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa, cùng là Chúa chúng con, đã sống lại; xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Từ ewtnvatican.com