Hãy ẵm lấy Linh Ảnh Của Tình Yêu: Tai và Miệng của Đức Trinh Nữ

Thái Hà (16.07.2016) – Chúng ta cũng nên chú tới chi tiết cái Miệng rất nhỏ và tai phải được lộ ra từ phía dưới của khăn phủ đầu của Đức Maria. Những chi tiết này dạy chúng ta rằng để lắng nghe lời của Thiên Chúa, chúng ta cần phải thinh lặng và lắng nghe.

Cái tai nhô ra và cái miệng nhỏ là cách thức mà các họa sĩ trình bày giáo huấn cổ xưa về kinh nghiệm truyền tin. Mẹ Maria lắng nghe lời của thiên thần và Mẹ đã chấp nhận vai trò của Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế.

Bài học đầu tiên khi đọc bức linh ảnh là làm thế nào để tạo ra khoảng trống, một khoảng thời gian trong đời sống hàng ngày của chúng ta cho các hoạt động của Thiên Chúa. Mẫu gương lắng nghe và thái độ chăm chú đối với mỗi thời điểm của Thiên Chúa nơi Mẹ Maria là những bài học cho chúng ta về tầm quan trọng của thinh lặng và lắng nghe. Chúng ta noi theo thái độ của Mẹ Maria trong đời sống của chính chúng ta, và đảm bảo rằng chúng ta có thời gian để tĩnh lặng trong sự hiện diện của Thiên Chúa.DMHCG

 Suy Niệm Kinh Thánh

 Gioan 2: 1- 11: Tiệc Cưới Tại Cana

1Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Ðức Giêsu. 2 Ðức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. 4 Ðức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến”. 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.

6 Ở đó có đặt sáu chum bằng đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Dothái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7 Ðức Giêsu bảo họ: “Các anh đổ đầy nước vào chum đi!” Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ: “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc”. Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10 và nói: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ”. 11 Ðức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

Câu chuyện của Tin Mừng Gioan bắt đầu với việc Mẹ Maria, Chúa Giêsu và các môn đệ đã nhận lời mời tới dự tiệc đám cưới. Ngang qua những ánh mắt nhìn chăm chú trong linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta được mời gọi để mừng vui với Mẹ trong tiệc cưới của Mầu Nhiệm Nhập Thể: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, xuống thế mặc lấy thân phận con người như chúng ta.

Tin Mừng tiếp tục với lời của Đức Maria nói với Chúa Giêsu rằng “họ hết rượu rồi.” Mắt Mẹ nhìn thấy vấn đề. Mẹ giải quyết sự khó khăn bằng việc kéo sự chú ý của Chúa Giêsu tới vấn đề khó khăn này. Mẹ Maria loan báo trước và làm cho triều đại của Chúa Giêsu đến sớm bằng việc nhờ Ngài thực hiện dấu lạ biến nước thành rượu.

Câu Hỏi Suy Niệm

  1. Nhìn linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bắt đầu bằng việc suy niệm về khuôn mặt của Mẹ Maria. Chỗ nào trên khuôn mặt của Mẹ đánh động bạn?
  2. Khi cầu nguyện với linh ảnh, di chuyển sự chú ý của bạn cách chầm chậm, bạn kinh nghiệm thế nào về những gì linh ảnh giáo hóa bạn nơi các biểu tượng trên các hoạ tiết của khuôn mặt Mẹ Maria?
  3. Điều gì tác động lên bạn khi bạn chiêm ngắm và cầu nguyện với bức linh ảnh?

EMBRACING THE ICON OF LOVE –

HÃY ẮM LẤY LINH ẢNH CỦA TÌNH YÊU

Br. Daniel Korn, C.Ss.R

Bản dịch: Lm. P.X Trần Văn Quảng, C.Ss.R

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.