Thái Hà cầu nguyện cho Đan Viện Thiên An Huế và gia đình tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật

Thái Hà (29.02.2016) – Đông đảo anh chị em Công giáo và ngoài Công giáo đã tới tham dự thánh lễ lúc 20 giờ, Chúa nhật tối qua tại nhà thờ Thái Hà để cầu nguyện cho công lý và hòa bình.

Thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho Đan Viện Thiên An tại Huế và gia đình của tù nhân lương tâm Phaolô Trần Minh Nhật tại Lâm Đồng.

Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong chủ tế thánh lễ và cha Giuse Nguyễn Thể Hiện, trưởng ban Công lý và hòa bình của tỉnh DCCT Việt Nam chia sẻ Lời Chúa.

Cha Bề trên, phó Bề trên Tu viện DCCT Hà Nội cùng một số quý cha khác cũng ra đồng tế thánh lễ. Một số nhân sĩ trí thức không phải người Công giáo cũng đến tham dự, cách riêng, trong thánh lễ có sự hiện diện của ông Trần Khắc Chín, thân phụ của tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật.

Dựa vào bài đọc một trong thánh lễ hôm nay, cha Giuse Nguyễn Thể Hiện nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa đã cứu dân người khỏi ách nô lệ Ai Cập. Ngài là vị Thiên Chúa lắng nghe, thấy nỗi thống khổ của dân Người. Ngài là vị Thiên Chúa đang ở giữa những con người nghèo hèn khốn khổ để giải thoát họ. Thiên Chúa cũng mời gọi mọi người lên đường để giải thoát anh chị em của mình khỏi nỗi thống khổ áp bức vì bạo quyền.

Người Công giáo chân chính phải luôn ý thức Thiên Chúa của mình là vị Thiên Chúa đứng về phía người nghèo, người bị áp bức và cộng tác với Người để bênh vực họ.

Cuối thánh lễ cộng đoàn đã ra trước hang đá đức Mẹ để dâng lời cầu nguyện. Thánh lễ kết thúc lúc 21 giờ 15.

1

2

3

Cha Giuse Nguyễn Thể Hiện chia sẻ Lời Chúa

4

5

6

7

8

Ông Trần Khắc Chín, thân phụ của tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật

9

10