Thái Hà: Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang dâng Thánh lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp minh niên

Thứ Bảy 17.02.2024 (Mồng Tám Tháng Giêng) Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh sẽ cử hành Thánh Lễ hành hương minh niên kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà.

Chương trình:

09 giờ 15: Hành hương kính Đức Mẹ

10 giờ 00: Thánh Lễ

Kính mời anh chị em đến tham dự buổi hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày Thứ Bảy đầu năm Giáp Thìn 2024 cũng là ngày Thứ Bảy đầu của Mùa Chay Thánh.