Thái Hà: Kết thúc ba ngày tĩnh tâm dành cho anh chị em xa quê

Thái Hà (10.03.2016) – Anh chị em xa quê tại Hà Nội đang sinh hoạt tại Thái Hà đã có ba ngày tĩnh tâm, từ ngày Thứ Hai 07/03 đến tối qua, thứ Ba, 09/03. Hai buổi tĩnh tâm thứ Hai và Thứ Ba diễn ra tại nhà thờ Giáo xứ, buổi cuối cùng hôm qua diễn ra tại Đền Giêrađô. Cả ba buổi tĩnh tâm đều bắt đầu vào lúc 20 giờ.

Cha Augustinô Lê Quý Phi, DCCT Hà Nội là người giảng tĩnh tâm cho anh chị em xa quê trong cả ba ngày. Chủ đề chính, cha Augustinô gửi đến anh chị em xa quê là chiêm ngắm lòng thương xót của Thiên Chúa qua dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu trong Tin Mừng Luca. Nhờ việc chiêm ngắm lòng thương xót, cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa người ta biết trở về với Ngài.

Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh và Giuse Trần Hữu Hoan linh hướng cho anh chị em xa quê đồng hành với anh chị em xa quê trong những ngày tĩnh tâm này.

Vài hình ảnh trong đợt tĩnh tâm của anh chị em xa quê

1

Cha Augustinô giảng tĩnh tâm cho anh chị em xa quê Mùa Chay này

2

Có hơn 20 cộng đoàn xa quê đang sinh hoạt tại Thái Hà. Mỗi cộng đoàn thường là anh chị em
cùng Giáo xứ tại quê nhà. Họ quy tụ thành một cộng đoàn để sinh hoạt với nhau, đọc kinh
chung, thăm viếng nhau, nâng đỡ nhau

3

Cha Giuse Trần Hữu Hoan đồng hành cùng với anh chị em xa quê. Mỗi tối ngài đi cầu nguyện
với một cộng đoàn để nâng đỡ những anh chị em này

4

Anh chị em xa quê cũng được quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đồng hành cùng. Quý sơ
tập hát cho các ca đoàn xa quê và nâng đỡ anh chị em xa quê trong đời sống đức tin

5

Khi lập ra các cộng đoàn, cũng có những vị đại diễn với các ban ngành khác nhau. Ban ngành
trong từng cộng đoàn, ngoài ra còn có ban ngành chung để nối kết các cộng đoàn

6

Hình: FB Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.