Thành lập hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại giáo xứ Thiện Mỹ và Phùng Xá, Tổng giáo phận Hà Nội

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Giáo xứ Thiện Mỹ và Phùng Xá, Tổng Giáo phận Hà Nội (Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định) đã được thành lập vào ngày thứ Bảy, 18.07.2020.

Trong thánh lễ thiết lập Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp, đã có 250 hội viên tuyên hứa. Các hội viên thuộc hai giáo xứ Thiện Mỹ và Phùng Xá.

Cha Giuse Nguyễn Văn Hữu, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội chủ tế thánh lễ, cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hiện đang phụ trách Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Miền Bắc chia sẻ Lời Chúa. Đồng tế trong thánh lễ có cha Phêrô Lại Quang Trung chánh xứ Giáo xứ Thiện Mỹ.

Trước thánh lễ, quý hội viên Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp đã có giờ tĩnh tâm và lãnh nhận Bí Tích Giải Tội. Mọi người cùng nhau làm giờ hành hương kính Đức Mẹ và tham dự cuộc rước kiệu linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp quanh nhà thờ Giáo xứ.

Cha Phêrô Lại Quang Trung làm chánh xứ Giáo xứ Thiện Mỹ và Phùng Xá đã công bố thành lập Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp của Giáo xứ và ra mắt ban điều hành.

Trong bài giảng lễ, Cha Gio-an nhấn mạnh rằng: mỗi hội viên sẽ là một chìa khóa được Đức Mẹ trao ban để giải thoát chính mình, gia đình, và những anh chị em xung quanh khỏi những đau khổ và những hình phạt đời đời.

Được biết, Giáo xứ Thiện Mỹ với gần 3000 giáo dân trong 731 hộ gia đình. Giáo xứ Phùng Xá có khoảng 820 giáo dân. Hiện hai giáo xứ do cha Phêrô Lại Quang Trung làm chánh xứ.

Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhăm cổ võ lòng sùng kính, cậy trông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; liên kết mọi thành phần dân Chúa qua các giờ khấn; đặc biệt: Khấn cho tất cả mọi người có nhu cầu phần hồn cũng như phần xác. Hội đã có từ lâu trong Giáo hội và tại Việt Nam Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được phổ biến khi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện vào năm 1925. Trải qua một thời gian dài do những khó khăn của thời cuộc, những năm gần đây, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tái lập lại tại nhiều Giáo xứ thuộc các Giáo phận khắp cả nước.

 

Truyền Thông Thái Hà

tổng hợp từ Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Và St Alfonso