Thánh lễ giỗ hai năm thầy Giuse Võ Văn Tuệ, DCCT Hà Nội

Thái Hà (25.04.2018) –  Hôm qua, 24.04.2018 tròn 2 năm Chúa gọi thầy Giuse Võ Văn Tuệ, DCCT Hà Nội về với Ngài.

Cộng đoàn dân Chúa trong Giáo xư Thái Hà cùng với Nhà Dòng đã tổ chức thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho thầy Giuse cách đặc biệt lúc 18 giờ 30.

Cha Giuse Ngô Văn Kha Chủ sự Thánh lễ và Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong Chia sẻ lời Chúa. Quý cha trong Dòng và bà con giáo dân tham dự.

Thầy Giuse Tuệ sinh ngày 25 tháng 01 năm 1925 tại thôn An Vân Thượng, xã Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Ngày 01 tháng 02 năm 1950, thầy nhập tập viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Ngày 2 tháng 02 năm 1951, thầy khấn lần đầu tại Tu viện Đà Lạt. Ngày 24 tháng 04 năm 2016, thầy Giuse Võ Văn Tuệ đã được Chúa gọi về  tại Tu viện DCCT Hà Nội sau 91 năm làm con Chúa trên dương thế, 65 năm sống lời khấn Dòng trong tư cách tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.


Truyền Thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.