Thánh lễ kỷ niệm hai năm thành lập & nghi thức gia nhập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại giáo xứ Châu Thủy, TGP Hà Nội

Ngày 23.09.2023, tại giáo xứ Châu Thủy đã long trọng cử hành thánh lễ mừng kỷ niệm hai năm thành lập và nghi thức gia nhập cho hai mươi thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Lúc 15 giờ 30, Cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng đã chia sẻ với các hội viên về quy chế Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tiếp đến Cha Giuse đã cùng với cộng đoàn làm giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Sau giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là nghi thức gia nhập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho hai mươi thành viên mới. Với nghi thức này họ đã trở nên các thành viên chính thức của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Cao điểm là thánh lễ tạ ơn lúc 17 giờ 00 do Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ tế, cùng đồng tế có Cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng, Cha chính xứ Giuse Bùi Quang Tào, Cha phó xứ Gioan Trần Văn Viện. Hiệp dâng thánh lễ có Ban điều hành Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc, các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp các xứ lân cận, toàn thể hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Châu Thủy và cộng đoàn dân Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện diên đã bày tỏ lòng biết ơn quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế, cha Giuse chính xứ, cha Gioan phó xứ và cộng đoàn đã ưu ái đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội. Và xin cầu nguyện cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày một phát triển, cho các thành viên luôn trung thành với mục đích và nội quy của Hội. Nhất là biết thực hiện lời truyền dạy của Đức Pio IX là: “Hãy Làm Cho Cả Thế Giới Biết Mẹ”.

BTT