Thánh lễ quan thầy và nghi thức gia nhập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại giáo xứ Mậu Đông, Gp Hưng Hóa

Lúc 16 giờ 30 phút, ngày 15.09.2023 giáo xứ Mậu Đông đã long trọng cử hành nghi thức gia nhập cho bốn mươi lăm thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi.

Trước thánh lễ là nghi thức gia nhập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho bốn mươi lăm thành viên mới. Với nghi thức này họ đã trở nên các thành viên chính thức của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thánh lễ trong thể do Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ tế cùng đồng tế có Cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng, Cha chính xứ Giuse Lê Đoài Túc. Hiệp dâng thánh lễ có Ban điều hành Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Miền Bắc, đại diện Ban điều hành Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo phận Hưng Hóa cùng đại diện các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của các xứ lân cận, toàn thể hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Mậu Đông và cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng Cha Giuse Trần Văn Hưng đã mời gọi các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và cộng đoàn hãy noi gương các nhân đức của Mẹ, nhất là lòng can đảm và sự trung tín khi đứng dưới chân Thập giá.

Sau lời nguyện hiệp lễ, một vị đại diện diên đã bày tỏ lòng biết ơn quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế, cha Giuse chính xứ và cộng đoàn đã ưu ái đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Hội nhân ngày lễ bổn mạng. Và xin cầu nguyện cho Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ngày một phát triển, cho các thành viên luôn trung thành với mục đích và nội quy của Hội. Nhất là biết thực hiện lời truyền dạy của Đức Pio IX là: “Hãy Làm Cho Cả Thế Giới Biết Mẹ”.

Truyền Thông Thái Hà