Thánh lễ tạ ơn & nghi thức gia nhập hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại giáo xứ Xuân Ái, Gp Hưng Hóa

Ngày 08.09.2023 Giáo Hội mừng Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Maria được sinh ra và được chọn để làm Mẹ của Đấng Cứu Độ thế giới, Mẹ thiêng liêng của mọi người và thánh thiện nhất trong các thụ tạo của Thiên Chúa. Vì công nghiệp cứu chuộc vô hạn của Con Mẹ sau này, Mẹ đã được thụ thai và sinh ra vô nhiễm tội nguyên và đầy tràn ân sủng.

Trong ngày trọng đại này, Giáo xứ Xuân Ái thuộc Giáo phận Hưng Hóa đã long trọng tổ chức Thánh lễ tạ ơn và nghi thức gia nhập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho 209 hội viên.

Trước Thánh lễ, lúc 08h00, Cha cố Giuse Trịnh Ngọc Hiên đã chia sẻ tĩnh tâm cho các thành viên trong Hội cũng như cho Cộng đoàn giáo xứ về tầm quan trọng của việc tôn kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha Giuse nhấn mạnh: “Nếu những ai khi gặp khó khăn mà biết chạy đến kêu xin cùng Mẹ, Mẹ sẽ không bỏ rơi một ai bao giờ”.

Sau đó, Cha đặc trách Giuse Trần Văn Hưng đã chia sẻ và nhắc nhở về Quy chế Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây là Hiệp Hội thuộc Tổng Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Anphongsô; Tổng Hội này đã được Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Piô IX thiết lập bởi sắc lệnh châu phê ngày 31 tháng 03 năm 1876. Mục đích của Hội là hằng ngày tôn kính Đức Mẹ cách riêng với danh hiệu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Tiếp đến, Cha phó đặc trách Vinhsơn Trần Trí Tuệ hướng dẫn giờ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để chuẩn bị tâm hồn mọi người sốt sắng bước vào nghi thức gia nhập và thánh lễ. Ngoài ra, quý Cha còn ban bí tích Hòa Giải cho cộng đoàn để cộng đoàn được hiệp thông trọn vẹn nhất với Mẹ, đặc biệt cho các hội viên có đủ điều kiện đón nhận ơn toàn xá trong ngày hồng phúc.

Sau giờ hành hương kính Đức Mẹ, các hội viên cùng cộng đoàn cung nghinh Đức Mẹ xung quanh Nhà thờ để tỏ lòng yêu mến và tôn vinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tiếp đến là nghi thức gia nhập cho các thành viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Cao điểm là thánh lễ tạ ơn lúc 10h do Cha Giuse Nguyễn Đình Tuyến, quản hạt Yên Bái chủ tế, cùng đồng tế có Cha Giuse Cấn Công Định, chính xứ Xuân Ái, quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, quý Cha trong Giáo hạt Yên Bái. Cùng với sự hiệp dâng và tham dự của quý vị trong Ban Điều Hành Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc, quý Cộng đoàn trong giáo xứ và liên giáo xứ.

Trong bài giảng Cha Vinhsơn phó đặc trách đã mời gọi cộng đoàn:

“Hôm nay, ngày lễ Sinh nhật Mẹ Maria, Giáo Hội cho chúng ta đọc lại gia phả của Chúa Giêsu. Thoạt nghe qua chúng ta thấy bản gia phả chẳng liên quan gì đến chúng ta, bởi đây là bản gia phả của một dòng họ người Do-thái, với những tên tuổi xa lạ, lại cách chúng ta hằng trăm thế kỷ. Nhưng suy niệm, chúng ta thấy đó là một chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô, qua Mẹ Maria và bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, đã đi vào trong lịch sử nhân loại, mang lấy những hệ lụy của kiếp nhân sinh, Người chấp nhận sinh ra trong thời gian để cứu độ nhân loại.

Hình ảnh bốn người phụ nữ được Kinh Thánh nhắc đến trong bản gia phả là sự tiên báo về một người nữ sẽ xuất hiện sau này trong thời Tân Ước là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Đức Kitô, Đấng Cứu Độ trần gian. Mẹ Maria đã làm rạng lên niềm hy vọng cho một trần gian đang lầm lỗi. Mẹ điểm tô cho một lịch sử đã bị ông bà nguyên tổ làm lu mờ vì tội phản nghịch cùng Thiên Chúa.

Mừng lễ Sinh nhật Mẹ hôm nay cũng là ngày các thành viên mới của Hội ĐMHCG gia nhập hội. Chúng ta hãy cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa đã đoái thương chọn lựa một con người thuộc dòng dõi Ađam, để cộng tác vào công trình cứu chuộc nhân loại, đó chính là Đức Maria Mẹ của chúng ta.

Với tâm tình con thảo, chúng ta cũng dâng lên Mẹ tấm lòng cảm mến tri ân, đồng thời hãy sống noi gương các nhân đức của Mẹ, để mỗi ngày mỗi sống thánh thiện xứng đáng là con cái Chúa hơn”.

Kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện Cộng đoàn dâng lên quý Cha bó hoa tươi thắm kèm theo những lời tri ân về sự hiện diện của các ngài trong Thánh lễ đặc biết này.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Chúa luôn đồng hành, chở che và ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý Cha, các thành viên trong Hội và toàn thể Cộng đoàn dân Chúa.

Truyền Thông Thái Hà