Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cộng đoàn Cha Thánh Ven

Lúc 10h ngày 14/12/2014 tại Đền Thánh Giêrađô, Cha phó đặc trách Di Dân Hà Nội đã dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho cộng  đoàn Cha thánh Ven Từ Châu.

Theo định kỳ tuần thứ 2 trong tháng, anh chị em trong cộng đoàn Cha Thánh Ven Từ Châu quy tụ lại gặp gỡ nhau và cùng nhau dâng lễ cầu nguyện cho cộng đoàn. Đến thạm dự thánh lễ có quý Soeurs Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, và đông đảo anh chị em đã đến tham dự thánh lễ. Một số anh chị em ít lui tới với cộng đoàn, hôm nay cũng đến tham dự thánh lễ.

Sau thánh lễ anh chị em trong cộng đoàn đã có một số thông báo và họp bàn với nhau về thánh lễ bổn mạng sắp tới. Hy vọng rằng hằng tháng sẽ có nhiều người trong Cộng Đoàn Cha Thánh Ven đến tham dự thánh lễ để cùng hiệp thông và chia sẻ cùng Tấm Bánh, cùng ý hướng với nhau. Cầu chúc Cộng đoàn Cha Thánh Ven luôn phát triển mọi mặt về số lượng cũng như chất lượng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10