Thánh lễ tạ ơn và nghi thức tuyên khấn Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Giáo xứ Hà Hồi

Với ước mong cổ võ lòng sùng kính, cậy trông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng như liên kết mọi thành phần dân Chúa qua các giờ cầu nguyện, thứ Sáu ngày 19/05/2023, tại Giáo xứ Hà Hồi đã diễn ra nghi thức tuyên khấn cho 166 hội viên, chính thức gia nhập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu giúp.

Đôi nét về sự hình thành thuở ban đầu – Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

“Hãy làm cho thế giới biết Mẹ”- đó là lời nhắn nhủ của Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX nói với cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Nicholas Mauron vào ngày 11/12/1865 tại nhà thờ thánh An-phong-sô (Rô-ma) khi trao bức linh ảnh để Hội dòng quảng bá rộng rãi lòng sùng kính Đức Ma-ri-a với tước hiệu: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Với nỗ lực của các tu sĩ DCCT, chỉ trong một thời gian ngắn, việc sùng kính linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp phát triển mạnh mẽ và được phổ biến rộng khắp cho đến ngày nay.

Tại Việt Nam, năm 1925, các tu sĩ DCCT người Canada đã phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp những nơi các ngài phụ trách giảng dạy và những nơi có Cộng đoàn của Nhà dòng. Lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được ấn định vào ngày 27/6 hàng năm.

Cứ như vậy, với sự đồng hành của Mẹ, lòng yêu mến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp âm thầm cắm rễ trong lòng mỗi người tín hữu và lớn lên trong từng Giáo xứ giữa lòng Giáo hội Việt Nam.

Lòng yêu mến Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Giáo xứ Hà Hồi

Ban đầu chỉ là nhóm nhỏ một vài người có tuổi trong Giáo xứ đọc kinh cầu nguyện với Mẹ Hằng Cứu Giúp vào chiều thứ 7 hàng tuần tại nhà thờ. Trải qua 10 năm, 10 tháng, 17 ngày, dưới sự nâng đỡ và bảo trợ của Mẹ, nhóm nhỏ ấy đã trở nên lớn mạnh cả về số lượng và đức tin với 166 thành viên. Với ước mong có thể đem lòng yêu mến Đức Mẹ đến cho mọi người, được sự cổ võ của cha chính xứ An-tôn Ngô Văn Thông, 166 thành viên của Hội xin được tuyên khấn với Đức Mẹ để chính thức trở thành hội viên của Hội Con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Nghi thức tuyên khấn và Thánh lễ tạ ơn

Vào lúc 17h, cuộc rước tôn vinh linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xung quanh khuôn viên nhà thờ Giáo xứ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, C.Ss.R – nguyên Bề trên dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội chủ sự. Ngay sau đó vào lúc 18h, trong niềm vui hân hoan, cộng đoàn Giáo xứ Hà Hồi, cách riêng là các thành viên được tuyên khấn tiến vào nhà thờ để tham dự nghi thức. Dưới sự chứng nhận của cha Bề trên Giuse, lời tuyên hứa và kinh dâng mình vang lên mạnh mẽ và dứt khoát, để từ nay 166 nhân danh chính thức trở thành hội viên với một tên gọi mới: con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Tiếp sau phần tuyên khấn là Thánh lễ tạ ơn do cha Giu-se chủ sự. Trong bài giảng lễ, cha Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh, C.Ss.R đã diễn tả hình ảnh một Đức Maria tràn đầy kinh nghiệm và ân sủng của Chúa Thánh Thần, một Đức Maria vâng phục và là chỗ dựa vững chắc cho các Ki-tô hữu ở mọi thời. Quảng diễn về nghi thức tuyên khấn hôm nay, cha nhấn mạnh: “Các hội đoàn là ân sủng của Chúa Thánh Thần, phải lớn lên trong Giáo Hội chứ không phải bất chấp Giáo hội”.

Sau Thánh lễ, một vị đại diện đã có lời tri ân quý cha cùng cộng đoàn đã tới tham dự và cầu nguyện cho các hội viên trong Thánh lễ hôm nay.

Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đón nhận lời tuyên khấn của các thành viên, giúp họ sống xứng đáng với danh xưng đã lãnh nhận và trung thành với lời hứa đã cam kết.

BTT Giáo xứ Hà Hồi

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org