Thánh lễ Tuyên hứa của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Giáo xứ Bái Xuyên, TGP Hà Nội

Lúc 10h ngày 17 tháng 02 năm 2022, tại Giáo xứ Bái Xuyên đã diễn ra thánh lễ tuyên hứa của 200 Hội viên gia nhập Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh Anphongso. Thánh lễ trọng thể, do cha Bề trên Giuse Trịnh Ngọc Hiên chủ tế, cùng đồng tế có các cha: Cha xứ Giuse Mai Xuân Thuỳ và cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh.

Trước thánh lễ các hội viên đã có giờ tĩnh tâm, xưng tội sốt sắng để chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận hồng ân trọng đại là được làm con cái Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trong bài giảng, cha Gioan nói về ý nghĩa của Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp và những ơn lành Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ ban cho những ai làm con cái Mẹ trong Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Tiếp nối thánh lễ là nghi thức tuyên hứa của các hội Hội viên. Các Hội viên sau khi đọc lời tuyên hứa và kinh dâng mình đã chính thức trở thành con cái của Mẹ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui hân hoan của các hội viên mới đồng thời cũng mang theo ước mong là trong tương lai các hội viên gia nhập hội Mẹ sẽ không ngừng gia tăng để ngày càng có thêm các con cái được nhận phúc lành của Mẹ.

Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Và St Alfonso