Thông Cáo Báo Chí: Vv: Phản Đối Nhà Cầm Quyền Trung Cộng Xâm Lăng Biển Đảo Việt Nam

Thông Cáo Báo Chí Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam

Vv: Phản Đối Nhà Cầm Quyền Trung Cộng Xâm Lăng Biển Đảo Việt Nam

Australia, ngày 23 tháng 4 năm 2020.

XÉT RẰNG,

Lợi dụng tình hình các quốc gia trên thế giới đang phải vất vả chống đỡ với đại dịch coronavirus kinh hoàng mà nhiều chính quyền các quốc gia trên thế giới đều cho rằng nhà cầm quyền Trung Cộng là thủ phạm gây ra, trong những ngày qua Trung Cộng đã trắng trợn thực hiện ý đồ cưỡng chiếm sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, quan trọng nhất là việc họ tuyên bố chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

VÌ THẾ
Trước cộng đồng quốc tế, Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam, hiệp cùng cộng đồng người Việt trên khắp thế giới phản đối và mạnh mẽ lên án Trung Cộng Xâm Lược Biển Đảo Việt Nam, một hành động mà chúng tôi cho rằng nằm trong mưu đồ từng bước thôn tính toàn thể đất nước Việt Nam.

CHÚNG TÔI NHẬN ĐỊNH:

1. Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là một phần của đất nước, và hàng ngàn năm nay vẫn do Dân Tộc Việt Nam quản lý. Chủ quyền này đã được Tổ Tiên chúng ta trao lại cho các thế hệ con cháu người Việt đến tận bây giờ.
2. Vào năm 1974, nhà cầm quyền Trung Cộng đã đem quân tấn công và cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa lúc đó còn thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa.
3. Trong các năm tiếp theo Trung Cộng tiếp tục chiếm thêm các đảo ở quần đảo Trường Sa của Quê Hương Việt Nam.
4. Từ đó đến nay Trung Cộng liên tục bồi đắp cải tạo, xây dựng các công trình, tổ chức các hoạt động dân sự, tiến tới thiết lập các đơn vị hành chính để hợp pháp hoá và quản lý các nơi họ cưỡng chiếm.
5. Hơn thế nữa, ngày 18/4/2020, Trung Cộng đã ngang nhiên thông báo quyết định thành lập thành phố Tam Sa với “quận Tây Sa” trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và thành lập “quận Nam Sa” trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Mặc dù nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ra sức ngăn chặn và đàn áp, những cuộc biểu tình trong nước và khắp nơi trên toàn thế giới của người Việt trong những năm gần đây đã phản ánh thông điệp quyết tâm chống Trung cộng xâm lăng, vạch trần cho thế giới thấy bộ mặt thật của Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam hiếu hoà.

Đại dịch coronavirus mà thế giới đang phải đối phó, đã lây nhiễm cho gần 2.5 triệu người, lấy đi sinh mạng của hơn 170 ngàn người trên toàn thế giới, làm tê liệt cuộc sống và kinh doanh tại các thành phố lớn, cho thấy Trung Cộng có khả năng là tác nhân gây mất ổn định không những cho Việt Nam, vùng Đông Nam Á mà còn cho toàn thế giới.

Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam hoàn toàn ủng hộ những cuộc biểu tình ôn hoà, hợp lẽ phải của đồng bào trong nước và hải ngoại theo đúng luật pháp quốc tế. Được thêm sức bởi niềm tin vào sự cầu bầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và của hào khí quyết tâm do tổ tiên lưu truyền, Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam đòi buộc các nhà cầm quyền Trung Cộng và Cộng Sản Việt Nam phải thực hiện những điều sau:

1) Trung Cộng phải ngừng ngay những ý đồ Xâm Lăng Biển Đảo Việt Nam qua sự kiện cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Dân Tộc Việt Nam.
2) Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải trả lại cho Dân Tộc Việt Nam quyền tự quyết và làm chủ Quê Hương Việt Nam.
3) Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải tôn trọng Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo theo Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

Với lòng tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, chúng tôi hiệp thông, chia sẻ, và đồng hành cùng toàn thể Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam trong hoàn cảnh đau thương này.
Chúng tôi kêu gọi tất cả các Quốc Hội, Chính Phủ các quốc gia, các đảng chính trị của tất cả các quốc gia, các tổ chức Nhân Quyền, Tổ chức Ân Xá Quốc Tế, Uỷ Ban Quốc Tế về Nhân Quyền, và mọi tổ chức Quốc Tế quan tâm và can thiệp đặc biệt, để phản đối và cản ngăn ý đồ Trung Cộng Xâm Lăng Biển Đảo Việt Nam qua quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đồng thời, đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải trả lại cho Dân Tộc Việt Nam nền Tự Do, Tự Do Tôn Giáo, và Nhân quyền ở Việt Nam.

Kính xin Quý Vị hãy cùng chúng tôi đồng hành trong cuộc tranh đấu cho chủ quyền Biển Đảo của Dân Tộc Việt Nam, và đấu tranh cho nền Độc Lập, Tự Do, Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo tại Quê Hương Việt Nam.

Chân Thành Cảm Tạ Quý Vị.

Australia, ngày 23 tháng 4 năm 2020.

Liên hệ:

Lm. John Trần Công Nghị, USA.
Giám đốc Thông tấn xã VietCatholic

Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng, Australia.
Phó Giám đốc Thông tấn xã VietCatholic, Chủ Nhiệm Dân Chúa Úc Châu

Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu, Europe.
Phó Giám đốc Thông tấn xã VietCatholic

Lm. Paul Van Chi Chu, Australia.
Phó Giám đốc Thông tấn xã VietCatholic.

Giáo Sư Nguyễn Long Thao, USA.
Phó Giám đốc Thông tấn xã VietCatholic.

Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam

…………………………………………………………………………………………

Press Release The Federation of Vietnamese Catholic Media

Re: Protesting Chinese Invasion of Vietnam’s Territorial Sea and Islands.

Australia, April 23, 2020.

WHEREAS

Taking advantage of the situation in which most countries around the world are struggling to cope with: the horrific coronavirus pandemic that many governments are pointing fingers at the Chinese authorities as the culprit, China in recent days has blatantly been steamrolling their relentless intent to encroach on Vietnamese territorial integrity, most significantly by asserting its claims on Hoang Sa and Truong Sa- widely known as Paracel and Spratly Islands.

THEREFORE

Before the international community, the Federation of the Vietnamese Catholic Media, in solidarity with the worldwide Vietnamese Community, protests and strongly condemns Chinese Invasion of the Vietnamese territorial sea and islands, an action we see as an attempt to carry out step by step an annexation of our entire homeland in Vietnam.

WE RECOGNIZE

1. Hoang Sa & Truong Sa islands are parts of our homeland and have been under the administration of the People of Vietnam for many thousands of years. This sovereignty has been passing down by Vietnamese Ancestors to generations of Vietnamese People.

2. In 1974 the Communist Chinese government had deployed forces to invade and occupy the Paracel Islands which were then being under the control of the Republic of Vietnam.

3. In the following years, the Chinese Communists continued to encroach more islands in the Spratly Islands of our homeland Vietnam.

4. Since then, the Chinese Communists have continuously been consolidating, renovating, building facilities, organizing civil activities, and proceeded to set up administrative units to legalize and manage their encroachment.

5. Furthermore, on April 18, 2020, the Chinese Communist Party officially announced its decision to establish what is called Sansha City within “Xisha District” on Hoang Sa (Paracel Islands) of Vietnam, and “Nansha District” on Truong Sa (Spratly Islands) of Vietnam.

Despite efforts by Vietnamese Communist authorities to suppress and prevent, massive protests in our homeland, and around the world in recent years by the Vietnamese people have resonated messages of determination to resist the Chinese Communists’ aggression, expose to the world the truth about Communist China, the eternal enemies of peace-loving Vietnamese.

The coronavirus pandemic that the world is facing, has infected nearly 2.5 million people, causing more than 170,000 deaths worldwide, crippling livelihoods and business in major cities, shows us how China is capable of being the agent causing instability not only for Vietnam, Southeast Asia but also for the whole world.

The Federation of Vietnamese Catholic Media fully supports protests of peaceful, rightful protests of the Vietnamese compatriots at home and in diaspora in accordance with the international laws. Empowered by our faith in Our Lady of Perpetual Help’s intercession, and our resolving mentality brought by our ancestors’ spirit, The Federation of Vietnamese Catholic Media demands from both the Chinese and Vietnamese Communist authorities the followings:

1) The Chinese Communist government must immediately cease its encroachment of the Vietnamese territorial sea and islands as happening in Paracel and Spratly Islands of the Vietnamese People.

2) The Vietnamese Communist government must return to the Vietnamese People the right to self-determination and being the true governor of their homeland of Vietnam.

3) The Vietnamese Communist government must respect human rights and religious freedom in accordance with the United Nations’ Charter.

With complete trust in God, we are in communion, sharing, and accompanying the entire Vietnamese People in this painful situation.

We call on all Governments, National Assemblies, Religious Leaders of all religions, political parties of all nations, Human Rights organizations, Amnesty International, the International Commission on Human Rights, and all International organizations to pay special attention to and intervene, to oppose and discourage the intention of the Chinese Communist government to invade the Vietnamese territorial sea and islands in the Paracel and Spratly Islands incident. Meanwhile, we ask that you require the Vietnamese authorities to return to its People the Freedom to Religion and Human Rights in Vietnam.

Please walk beside us in the fight for the territorial sovereignty of the sea and islands of the Vietnamese People, and fight for Independence, Freedom, Human Rights, and Religious Freedom in Vietnam.

Thank you and May God bless you all

Australia, April 23, 2020.

O/B of The Federation of Vietnamese Catholic Mass Media

Rev. John Tran Cong Nghi, Director of VietCatholic News Agency

Rev. Anthony Nguyen Huu Quang, Director of God’s People Magazine, Australian publications

Rev. Stephane Bui Thuong Luu, Director of God’s People Magazine, European publications

Rev. Paul Van Chi Chu, Assistant Director of VietCatholic News Agency

Mr. Nguyen Long Thao, Assistant Director of VietCatholic News Agency

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.