Thứ Ba Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời: Cuộc sống mới

Thái Hà (02.11.2021) – Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. (Ga 6,37-40)

Trong sách Đường Hy Vọng, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận xác tín rằng: “Đối với Kitô hữu, không có người chết. Tất cả các kẻ chết của chúng ta đang sống. Họ là chi thể của Chúa Kitô như chúng ta, chúng ta hiệp thông với nhau trong đức tin”. (Đường Hy Vọng 690)

Mối dây kết nối giữa con người và Thiên Chúa là niềm tin. Lời Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đến với Người và tin vào Người. Lời mời gọi đó có kèm theo lời hứa là sự sống đời đời và sống lại trong ngày sau hết.

Niềm tin kết nối ta với Thiên Chúa, đồng thời cũng nối kết ta với những người đã qua đời. Chúng ta biết rằng bên kia nấm mồ, không còn cơ hội để thống hối nữa, nên họ rất cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Với niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta phó thác họ cho lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ và dẫn đưa các đẳng linh hồn về hưởng hạnh phúc tôn nhan Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…