Thứ Ba Tuần I Mùa Chay: Cầu nguyện theo ý Chúa

Thái Hà (12.03.2019) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin”. (Mt 6,7-15)

Ảnh minh họa (google)

“Lời cầu nguyện của Đức tin không hệ tại ở chỗ thưa: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa’, nhưng là sẵn lòng thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha” (GLHTCG số 2611)

Thật vậy, với kinh nghiệm về đời sống cầu nguyện, Đức Giêsu đã dạy các môn đệ cách cầu nguyện qua Kinh Lạy Cha. Lời kinh mà Đức Giêsu ban dạy đưa chúng ta đến với Chúa Cha; dẫn chúng ta bước vào mối tương quan thân tình với Người. Qua đó, chúng ta tìm và hiểu được ý muốn của Người, đồng thời mau mắn vâng theo và sẵn sàng thực thi thánh ý để “làm cho danh thánh cha vinh hiển, triều đại cha mau đến”.

Còn về những nhu cầu phần hồn, phần xác cảu chúng ta thì Đức Giêsu đã đảm bảo: “Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con chuyên cần và trung thành cầu nguyện theo thánh ý của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.