Thứ Ba Tuần V Mùa Chay: Làm theo ý Cha

Thái Hà (04.04.2017) – Đức Giêsu nói với người Do Thái: “Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy”. (Ga 8,21-30)

saleeb
Ảnh minh họa (Google)

Trong truyện Tam quốc diễn nghĩa, khi đưa Lưu Bị sang Đông Ngô cầu thân, tướng Triệu Vân được Khổng Minh trao cho ba cái túi gấm và căn dặn: Trong túi có chứa các mưu kế xuất quỷ nhập thần, cứ làm theo thì sẽ bảo vệ được Lưu Bị về tới nhà. Triệu Vân y lời làm theo, quả nhiên đưa được Lưu Bị trở về an toàn.

Đức Giêsu mặc khải cho người Do Thái về mối tương quan giữa Người và Chúa Cha. Tất cả những gì Đức Giêsu làm đều không do ý riêng Người, nhưng từ sự vâng phục tuyệt đối vào ý của Cha. Người hướng về Cha, vâng phục Cha, vì Người là Con Một yêu dấu của Cha.

Được trở nên con cái Thiên Chúa qua bí tích Thánh tẩy, mỗi người chúng ta hãy biết noi gương Đức Giêsu. Luôn hướng về Thiên Chúa và vâng phục Người. Muốn vậy, chúng ta phải siêng năng cầu nguyện và suy gẫm Kinh Thánh hầu nhận ra ý Cha, đồng thời cố gắng để thực hành những điều Cha ban truyền.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn thi hành ý muốn của Cha, để trở nên những người con yêu dấu của Cha như chính Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối Chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.