Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh: Xin đến cứu con

Thái Hà (10.05.2016) – Mà sự sống đời đời, đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. (Gioan 17,3)

adoration
Ảnh minh học (google)

Trong niềm tin Kitô giáo, ta khó lòng có thể hiểu hết khái niệm sự cứu độ cách rốt ráo theo khoa học tri thức được. Ta thấy có nhiều cách diễn tả sự cứu độ. Ví dụ ta thường nói “Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ chúng ta”, “Đức Giêsu là đường đến cứu độ”, hoặc “chúng ta được giải thoát nhờ tin vào Đức Giêsu”. Tất cả cách diễn giải sự cứu độ như thế luông xoay quanh một trục chính là nhân vị Đức Giêsu và việc nhận biết Người.

Đã hơn 2000 năm qua, thử hỏi mỗi chúng ta có tương quan mật thiết với Đức Giêsu thế nào, đây là một mầu nhiệm thật khó hiểu hết. Thế mà trải dài hơn hai thiên niên kỷ người ta vẫn tiếp tục đi vào mối tương quan mật thiết với Người, và thậm chí hơn thế, một số ít người đã dám yêu Giêsu đến độ xả thân, hy sinh tính mạng mình vì niềm tin và sống tình yêu thiết thân với Đức Giêsu.

Tin Mừng có lẽ không cho ta sự giải đáp cụ thể nào khác hơn là lời mời gọi ngọt ngào “Hãy đến mà xem”. Hãy đến nếm cảm tình yêu và mở lòng ta ra với chính nhân vị huyền nhiệm Đức Giêsu. Người sẽ đến với chúng ta thật sự, và khi ấy chúng ta sẽ nhận biết người. Chúng ta cùng xin ơn cứu độ cho chính chúng ta.

L.m Stephen J. Rossetti

Cầu nguyện: Lậy Chúa Giêsu, con hướng tâm hồn con về Chúa, xin Ngài đến trong đời con và cứu độ con.

Quyết tâm: dành ít phút trong ngày để gặp Chúa và biết Chúa qua việc đọc kinh thánh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.