Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Catarina Siêna: Chúa là sự sống

Thái Hà (29.04.2023) – Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. (Ga 6,51.60-69)

Suốt cuộc đời, thánh nữ Catarina Siêna đã can đảm, nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa, Đấng là chủ của sự sống. Thánh nữ đã nối gót các Tông Đồ xưa, sống gắn bó thân tình với Chúa Giêsu là hết mình xây dựng Hội Thánh là Thân Thể Người.

Trong bài TIn Mừng hôm nay, ông Simôn Phêrô, đại diện cho Nhóm Mười hai, sau một thời gian ở với Chúa, nhất là sau khi nghe những lời dạy của Chúa Giêsu về Bánh hằng sống, đã tuyên xưng rằng: “Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Chúng ta đã đi theo Chúa, đã được Người lấy bánh bởi trời là chính Thánh Thể Người để nuôi dưỡng hồn xác chúng ta. Vậy chúng ta cũng hãy mạnh mẹ tuyên xưng niềm tin của mình bằng chính đời sống yêu thương, gắn bó với Chúa và hết lòng bác ái với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con yêu mến Chúa vì Ngài là hơi thể, là sự sống và sự viên mãn của con. Xin cho con được bên Chúa muôn đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…