Thứ Hai Tuần II Phục Sinh: Sinh bởi Thần khí

Thái Hà (24.04.2017) – Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của Người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm và nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”. Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật ông: Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí”. (Ga 3,1-8)

Kết quả hình ảnh
Ảnh minh họa (Google)

Điều kiện tiên quyết để một em học sinh bước vào giảng đường đại học là em đó đã hoàn thành chương trình phổ thông và vượt qua kỳ thi tuyển đại học.

Hôm nay, Đức Giêsu mắc khải cho ông Nicôđêmô biết điều kiện tiên quyết để một người được vào Nước Trời đó là người đó “được sinh ra bởi nước và Thánh Khí”, nghĩa là người đó đã lãnh nhận bí tích Rửa tội và sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần.

Sống theo Thần Khí là sống yêu thương, phục vụ như lời Đức Giêsu đã dạy (x. Ga 6,63). Ngoài ra, theo Thánh Phaolô, sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí còn có nghĩa là sống bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. (x. Gl 5,22-23)

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí, để được vào Nước Trời với Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.