Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Mátta: Họ vấp phạm vì thân thế Người

Thái Hà (28.07.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê quán Người, và giảng dạy người ta trong hội đường, khiến người ta ngạc nhiên và nói rằng: “Bởi đâu ông này được sự khôn ngoan và quyền làm phép lạ như vậy? Nào ông chẳng phải là con bác thợ mộc sao? Nào mẹ ông chẳng phải là bà Maria, và Giacôbê, Giuse, Simon, Giuđa chẳng phải là anh em ông sao? Và chị em ông, nào chẳng phải những người ở nơi chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông được những sự ấy?” Và họ vấp phạm đến Người.

Nhưng Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: “Không tiên tri nào mà không được vinh dự, trừ nơi quê quán và nhà mình”. Người không làm nhiều phép lạ ở đó, vì họ chẳng có lòng tin. (Mt 13,54-58)

Con người thời nay dễ dàng bị cuốn hút theo những dấu lạ điềm thiêng. Tâm lý này ảnh hưởng cả vào trong đời sống đức tin của người Kitô hữu khi chỉ mải mê kiếm tìm ơn này phước nọ mà quên mất Thiên Chúa là nguồn cội của mọi sự. Dấu lạ chỉ là một trong những dấu chứng diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa khi Ngài hoạt động nơi cuộc đời mỗi con người. Chỉ có một cách duy nhất để lãnh nhận ơn phúc từ Thiên Chúa, đó chính là  tin và đón nhận Đức Giêsu Kitô, là Thiên Chúa và là Đấng giàu lòng thương xót.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhận ra và đáp trả tình yêu và lòng thương xót mà Ngài dành cho chúng con qua những dấu lạ trong cuộc sống hằng ngày. Xin cho cuộc đời chúng con trở nên dấu chứng cho tình yêu của Ngài dành cho nhân loại. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.