Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Phêrô Canisiô: Chia sẻ

Thái Hà (21.12.2022) – Bà Êlisabeth nói: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” VÌ này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”. (Lc 1,39-45)

Châm ngôn của Dòng Đa Minh là: Chiêm niệm và chia sẻ hoa trái của những điều mình chiêm niệm cho người khác.

Đức Maria là con người của chiêm niệm. Mẹ đã suy niệm Lời Chúa bằng cách suy đi nghĩ lại trong lòng. Hơn thế nữa, mẹ đã cưu mang Ngôi Lời Nhập Thể. Mẹ không khư khư giữ lấy Chúa cho riêng mình nhưng đã đem niềm vui và bình an đến cho người chị họ. Khi được thân mẫu Chúa đến thăm, bà Êlisabeth tràn ngập hạnh phúc, và đứa con trong long bà cũng nhảy mừng.

Trong cuộc sống, chắc chắn ai cũng có những niềm vui để chia sẻ cho người khác, nhất là những cảm nghiệm về ơn lành đón nhận từ Thiên Chúa. Người tín hữu được mời gọi sống niềm vui của Tin Mừng, đồng thời loan báo niềm vui ấy cho những người xung quanh. Đó là cách làm chứng hữu hiệu để giới thiệu Tin Mừng cho những người chưa nhận biết Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết loan truyền tình thương của Chúa, ngõ hầu có thể mang đến niềm vui và bình an cho tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…