Thứ Tư, Tuần XIII (05.07.2017)

Bài Đọc I: (Năm I) St 15, 1-12. 17-18

“Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính”.

Bài trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, có lời Chúa phán cùng Abram trong thị kiến rằng: “Hỡi Abram, ngươi chớ sợ, Ta là Đấng phù trợ và là phần thưởng rất bội hậu cho ngươi”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho con điều gì? Con sẽ qua đi mà không có con; chỉ có Eliêzer này, người Đamas, con của người giúp việc gia đình con”. Abram nói tiếp rằng: “Chúa không cho con sinh con; đây con của người giúp việc sẽ là kẻ nối nghiệp con”. Tức thì có lời Chúa phán cùng ông rằng: “Chẳng phải người này sẽ là kẻ nối nghiệp ngươi, nhưng là chính người con ngươi sinh ra, sẽ là kẻ nối nghiệp ngươi”. Thiên Chúa dẫn Abram ra ngoài và nói với ông: “Ngươi hãy ngước mắt lên trời, và nếu có thể được, hãy đếm các ngôi sao”. Rồi Chúa nói tiếp: “Miêu duệ của ngươi sẽ đông đảo như thế”. Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính.

Và Chúa lại nói: “Ta là Chúa, Đấng dẫn dắt ngươi ra khỏi thành Ur của dân Calđê, để ban cho ngươi xứ này làm gia nghiệp”. Abram thưa rằng: “Lạy Chúa là Thiên Chúa, làm sao con có thể biết con sẽ được xứ đó làm gia nghiệp?” Chúa đáp: “Ngươi hãy bắt một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một con chim gáy mái và một con bồ câu non”. Abram bắt tất cả những con vật ấy, chặt ra làm đôi, đặt phân nửa này đối diện với phân nửa kia: nhưng ông không chặt đôi các con chim. Các mãnh cầm lao xuống trên những con vật vừa bị giết, song ông Abram đuổi chúng đi.

Lúc mặt trời lặn, Abram ngủ mê; một cơn sợ hãi khủng khiếp và u tối bao trùm lấy ông. Khi mặt trời đã lặn rồi, bóng tối mù mịt phủ xuống, có một chiếc lò bốc khói và một khối lửa băng qua giữa những phần con vật chia đôi. Trong ngày đó, Chúa đã thiết lập giao ước với Abram mà nói rằng: “Ta ban xứ này cho miêu duệ ngươi, từ sông Ai-cập cho đến sông Euphrát”.

Đó là lời Chúa.

Đáp Ca: Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Đáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Ngài, hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. – Đáp.

2) Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. – Đáp.

3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Người, hỡi con cháu Giacóp, những kẻ được Người kén chọn. Chính chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu. – Đáp.

4) Tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Người đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Người đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Người đã thề với Isaac. – Đáp.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 7, 15-20

“Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.

Đó là lời Chúa.

Suy Niệm:

“Hãy coi chừng các tiên giả”. Đó là điều Đức Giêsu tỉnh thức mỗi người chúng ta. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta mang dáng dấp đạo hạnh, nhưng kỳ thực bên trong tâm hồn đầy ắp bon chen ích kỷ… Có khi nhân danh cái tốt để làm điều xấu. Những việc làm trong cuộc sống chính là hoa trái chỉ cho biết họ thuộc loại cây nào. Mỗi người chúng ta phải biết tự kiểm thảo đời sống của mình, để nhìn ra bản thân và tích cực biến đổi nhờ ơn Chúa. Như thế cuộc sống chúng ta mới sinh hoa trái tốt đẹp được.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn có được nhận định sáng suốt trong cuộc sống, để chúng con biết đâu là chân lý phải theo. Đồng thời chúng con cũng biết nhìn ra bản thân qua cách sống cụ thể của mình. Xin cho chúng con luôn biết hoàn thiện hóa, luôn khắc phục những điều xấu để chúng con được sống trong ân sủng của Chúa. Amen.

Một người con dẫn tới một người con khác

Thánh Giuse thuộc về một chi tộc mà trong đó nhiều ông bố có vấn đề: họ qua đời quá sớm, không muốn có con, hoặc tìm cách gán đứa con đã tượng thai cho một ông bố khác. Giuse không phải là cha ruột của Đức Giêsu, và có thể nói, bản gia phả trong Tin mừng Matthêu dừng lại nơi Giuse. Nhung, xuyên qua nếp gãy phả hệ này, Giuse đưa Đức Giêsu vào trong chi tộc Giuđa và thậm chí còn trao cho Ngài tất cả quá khứ của Israel làm gia sản: nếu như Giuse, trong tư cách “con cháu nhà Giuđa”, là hậu duệ của tổ mẫu Lêa, thì Giuse cũng có thể cậy dựa vào người em của tổ mẫu, Bà Rakhen, vì bà này, khi sinh hạ tổ phụ Giuse trái vói mọi mong đợi, đã loan báo một người con trai khác.

Xin lưu ý thêm rằng nếp gãy phả hệ cũng thuộc về mầu nhiệm Đấng Mêsia. Ngài xuất hiện, điều này hàm chứa rằng việc nối dõi bị gián đoạn. Đavid được xức dầu phong vương, và thế là việc truyền ngôi (của nhà Saun) bị bẽ gãy… Đavid lên ngôi, cũng có nghĩa đây là khởi đầu của một triều đại mới… Dưới bóng Giuse, con cháu nhà Đavid, Đức Giêsu sẽ chính danh thừa kế “ngai vàng của Đavid, tổ tiên Ngài”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.